หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 67 46 69.7% 12 18.18% 3 4.55% 5 7.58% 66
2 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 41 21 65.63% 2 6.25% 4 12.5% 5 15.63% 32
3 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 31 20 71.43% 2 7.14% 5 17.86% 1 3.57% 28
4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 31 19 63.33% 7 23.33% 3 10% 1 3.33% 30
5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 32 18 62.07% 7 24.14% 1 3.45% 3 10.34% 29
6 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 27 17 65.38% 5 19.23% 1 3.85% 3 11.54% 26
7 โรงเรียนบ้านผือฮี 28 16 61.54% 6 23.08% 2 7.69% 2 7.69% 26
8 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 29 16 61.54% 2 7.69% 3 11.54% 5 19.23% 26
9 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 28 15 60% 7 28% 3 12% 0 0% 25
10 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 26 15 65.22% 1 4.35% 4 17.39% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนบ้านสงเปือย 29 14 53.85% 7 26.92% 2 7.69% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 36 13 39.39% 10 30.3% 7 21.21% 3 9.09% 33
13 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 23 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 25 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 4 18.18% 22
15 โรงเรียนบ้านสงยาง 18 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
17 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนขุมเงิน 34 10 37.04% 7 25.93% 5 18.52% 5 18.52% 27
19 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 21 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
20 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 19 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 26 9 39.13% 10 43.48% 0 0% 4 17.39% 23
24 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 26 9 37.5% 6 25% 4 16.67% 5 20.83% 24
25 โรงเรียนบ้านติ้ว 24 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 18 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
27 โรงเรียนมหาชนะชัย 14 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านตาดทอง 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านคุ้ม 14 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
30 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 16 9 60% 0 0% 0 0% 6 40% 15
31 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 30 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
32 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 18 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 17 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านหนองยาง 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 18 7 38.89% 9 50% 0 0% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 21 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
38 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 22 7 31.82% 5 22.73% 4 18.18% 6 27.27% 22
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 21 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 6 35.29% 17
40 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนบ้านเชือก 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 10 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
43 โรงเรียนบ้านเลียบ 19 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
44 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
45 โรงเรียนบ้านคำม่วง 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านคำฮี 14 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านซำ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 13 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
50 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
51 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองตุ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านพลไว 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนบ้านราชมุนี 13 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านโนนกอย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านทรายงาม 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 15 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
64 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 14 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
65 โรงเรียนบ้านเดิด 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองหิน 12 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
68 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 11 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 11 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
74 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
75 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 9 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
77 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 11 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 12 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 17 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
82 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านหัวขัว 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านยางน้อย 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
87 โรงเรียนบ้านตูม 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านดงยาง 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 11 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
90 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนบ้านตับเต่า 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนบ้านปลาอีด 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านหัวดอน 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านโนนยาง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านสิงห์ 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านบาก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านกุดกุง 15 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
108 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
109 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 12 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
112 โรงเรียนบ้านยางเครือ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านดงบัง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 6 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านสังข์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 7 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 12 1 9.09% 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 11
128 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านโพนทัน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
130 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 10 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านเวินชัย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านแดง 8 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
136 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 7 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
139 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านกลางนา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านโพนแบง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านคูเมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านนาห่อม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 6 1 16.67% 0 0% 0 0% 5 83.33% 6
149 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
150 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 7 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
158 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
160 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านแจนแลน 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านนาคำ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนคุยตับเต่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนใหม่ชุมพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 6 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
177 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
184 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]