หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ระดับเขต 6-7 พ.ย. 2557 ระพิน 15.8162026,104.1282291
2 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
3 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
4 โรงเรียนบ้านตับเต่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
5 โรงเรียนบ้านตาดทอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
6 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
7 โรงเรียนบ้านสำราญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คนตรี นาฎศิลป์  
8 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้ม กลุ่มสาระการเรียนู้ภาษาไทย  
9 โรงเรียนบ้านโพนทัน กลุ่มสาระการ้รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยกเว้นคอมพิวเตอร์  
10 โรงเรียนภายในศูนย์เครือข่าย ทุกเครือข่าย ภายใน เดือน ตุลาคม 2557 ผู้ดูแลระบบศุนย์เครือข่าย  
11 โรงเรียนอนุบาลยโสธร ปฐมวัย การศึกษาพิเศษเรียนร่วม (พิการ) คอมพิงเตอร์  
12 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]