แจ้งโรงเรียนที่นักเรียนชนะเลิศ รับเงินสนับสนุนการเตรียมนักเรียน

แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคฯ นำใบสำคัญรับเงินรายคน และสรุปงบหน้า ติดต่อรับเงินสนับสนุนการเตรียมทีม ที่กลุ่มนิเทศ ฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

ใบสำคัญรับเงิน   สรุปงบหน้า   รายชื่อโรงเรียน/กิจกรรม ตัวแทน

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 16:08 น.