การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
.ให้ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ไปด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 12:38 น.