สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 50 7 4 8 61
2 บ้านท่าโสม 41 4 4 4 49
3 บ้านสร้างก่อ 28 7 2 3 37
4 บ้านดงหวายดงขวาง 25 9 6 0 40
5 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 24 5 5 0 34
6 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 24 3 1 1 28
7 บ้านหัวช้าง 23 7 2 0 32
8 บ้านหยวก 23 4 2 2 29
9 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 22 12 4 4 38
10 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 20 5 4 1 29
11 ปากเจียงโนนทอง 20 4 3 6 27
12 บ้านน้ำซึม 19 4 1 3 24
13 บ้านข้าวสาร 19 0 1 1 20
14 บ้านธาตุประชานุกูล 19 0 0 3 19
15 บ้านท่าโสม2 17 6 1 2 24
16 ยางโกนวิทย์ 17 4 2 2 23
17 บ้านนาแค 16 5 3 2 24
18 เชียงดีกุดเซือม 16 3 2 2 21
19 บ้านเทื่อม 15 8 0 2 23
20 บ้านใหม่ 15 7 4 1 26
21 บ้านหัวขัว 15 5 1 2 21
22 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 15 4 1 2 20
23 บ้านเม็ก 14 5 6 4 25
24 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 14 5 2 2 21
25 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 14 4 2 7 20
26 คำด้วง 14 3 2 1 19
27 บ้านโชคเจริญ 13 8 4 3 25
28 คำบงเจริญสุข 13 4 1 3 18
29 บ้านหลุมข้าว 13 3 0 2 16
30 บ้านน้ำซึม2 13 0 0 0 13
31 บ้านสร้างก่อ2 12 5 3 4 20
32 ดอนตาลดงบังวิทยา 12 5 2 0 19
33 บ้านหยวก2 12 4 5 0 21
34 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 12 4 0 0 16
35 บ้านสะคุวิทยา 11 4 0 0 15
36 บ้านนางัว 11 3 0 1 14
37 บ้านกาลึม 11 2 1 3 14
38 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 11 2 0 0 13
39 บ้านนาเก็น 11 0 2 1 13
40 บ้านน้ำปู่ 10 7 3 6 20
41 บ้านดงหวายดงขวาง2 10 6 0 4 16
42 บ้านนาแค2 10 5 5 3 20
43 บ้านนาต้องนาสมนึก 10 5 1 0 16
44 บ้านหนองแวง 10 4 5 1 19
45 ชุมพลนาคลัง 10 3 2 1 15
46 บ้านโนนสมบุรณ์ 10 2 1 3 13
47 อนุบาลญาริดา 10 2 1 1 13
48 บ้านสามัคคี 10 1 2 1 13
49 บ้านคำด้วง2 9 4 3 3 16
50 บ้านนายูง 9 3 1 0 13
51 บ้านทุ่งทอง 9 3 1 0 13
52 บริบาลภูมิเขตต์2 9 1 4 1 14
53 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 9 1 1 0 11
54 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 9 0 0 0 9
55 ยางโกนวิทย์2 8 6 1 3 15
56 บ้านโนนสมบูรณ์2 8 5 3 1 16
57 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 8 4 2 1 14
58 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 8 4 1 1 13
59 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 8 3 0 1 11
60 บ้านนาเมืองไทย2 8 2 0 3 10
61 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 8 1 5 1 14
62 บ้านหนองทุ่ม 8 1 3 3 12
63 บ้านท่าโปงทอง2 8 1 3 0 12
64 อนุบาลญาริดา2 8 1 1 1 10
65 ชุมชนบ้านแวง 8 0 1 0 9
66 หนองกุงวังแสง 8 0 0 0 8
67 บ้านนาคำน้อย 7 4 3 0 14
68 ภูมิพิชญ2 7 4 1 1 12
69 โนนทองโนนหวาย 7 3 2 3 12
70 บ้านโชคเจริญ2 7 3 2 2 12
71 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)2 7 3 0 1 10
72 บ้านเชียงเพ็ง 7 2 2 2 11
73 บ้านนางาม 7 2 1 1 10
74 บ้านนาสี 7 2 1 1 10
75 บ้านโสกแกคำเจริญ 7 2 1 0 10
76 บ้านหนองโนไชยวาน 7 1 4 4 12
77 บ้านหัวช้าง2 7 1 2 6 10
78 บ้านหัวขัว2 7 1 1 2 9
79 บ้านท่าโปงทอง 7 1 0 0 8
80 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 7 1 0 0 8
81 บ้านขอนยูง 6 4 3 3 13
82 บ้านผักบุ้ง 6 4 3 0 13
83 บ้านธาตุประชานุกูล2 6 4 2 3 12
84 บ้านเชียงดีกุดเซือม2 6 3 2 1 11
85 บ้านท่าลี่ 6 2 3 1 11
86 บ้านคูดงประชาสรรค์2 6 1 4 2 11
87 อนุบาลนันทวดี 6 1 1 1 8
88 เตชะไพบูลย์(2) 6 1 1 0 8
89 บ้านหนองกุงหนองเจริญ2 6 0 1 0 7
90 ศศิกานต์วิทยา2 5 7 2 1 14
91 บ้านหนองแวง2(น้ำโสม) 5 6 1 1 12
92 บ้านน้ำปู่2 5 4 3 2 12
93 บ้านนาต้องนาสมนึก2 5 4 1 0 10
94 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 5 4 0 0 9
95 ชุมพลนาคลัง2 5 3 3 1 11
96 ศศิกานต์น้ำโสม 5 3 1 2 9
97 บ้านคูดงประชาสรรค์ 5 3 1 0 9
98 บ้านหินตั้ง 5 3 0 0 8
99 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 5 2 6 0 13
100 บ้านนายูง2 5 2 1 0 8
101 บ้านวังเลาโสมสวรรค์2 5 2 0 2 7
102 บ้านสะคุวิทยา2 5 2 0 1 7
103 บ้านนาเมืองไทย 5 1 2 2 8
104 ชายแดนประชาสรรค์ 5 1 2 0 8
105 บ้านหนองนกเขียน 5 1 0 0 6
106 หนองกุงวังแสง2 5 1 0 0 6
107 บ้านนาเตย 5 1 0 0 6
108 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 2 5 0 0 0 5
109 บ้านถิ่น 5 0 0 0 5
110 อนุบาลบ้านก้องวิทยา2 4 6 0 4 10
111 นาคำน้อย2 4 3 2 1 9
112 บ้านโนนทองโนนหวาย2 4 3 0 1 7
113 บ้านนาเตย2 4 3 0 0 7
114 บ้านนาล้อม 4 2 4 0 10
115 บ้านสามัคคี2 4 2 3 1 9
116 กาลึม2 4 2 3 1 9
117 อนุบาลนันทวดี2 4 2 2 0 8
118 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 4 2 0 3 6
119 บ้านสว่างปากราง2 4 2 0 0 6
120 บ้านข้าวสาร2 4 1 4 0 9
121 บ้านโนนม่วง 4 1 2 0 7
122 บ้านเทื่อม2 4 1 1 2 6
123 บ้านสมประสงค์ 4 1 1 0 6
124 บ้านขัวล้อ 4 1 1 0 6
125 บ้านดงบัง 4 1 0 0 5
126 อนุบาลหนองกอง2 4 1 0 0 5
127 บ้านค้อปัญญานุสรณ์2 4 1 0 0 5
128 บ้านหนองสร้างไพร 4 1 0 0 5
129 ภูมิพิชญ 4 0 5 1 9
130 บ้านกานต์สามัคคี 2 4 0 2 0 6
131 บ้านสาครพัฒนา2 4 0 1 1 5
132 บ้านสมประสงค์2 4 0 1 0 5
133 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 4 0 0 2 4
134 บ้านกุดจับ 4 0 0 0 4
135 แหลมทองพัฒนา 4 0 0 0 4
136 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร2 4 0 0 0 4
137 ศศิกานต์วิทยา 4 0 0 0 4
138 คำบงเจริญสุข2 3 7 2 1 12
139 บ้านใหม่2 3 5 1 1 9
140 บ้านปากเจียงโนนทอง2 3 4 3 2 10
141 บ้านหนองแวง2 3 4 0 3 7
142 บ้านเม็ก2 3 3 2 2 8
143 บ้านผักบุ้ง2 3 3 1 2 7
144 บ้านนางัว2 3 3 0 0 6
145 บ้านนาเก็น2 3 2 2 2 7
146 ดอนตาลดงบังวิทยา2 3 2 2 0 7
147 นาแคทุ่งขวาง 3 2 1 0 6
148 ชุมชนสงเคราะห์2 3 2 1 0 6
149 บ้านติ้ว 3 2 0 0 5
150 บ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 3 1 3 0 7
151 บ้านหลุมข้าว2 3 1 2 0 6
152 บ้านดงหมูชัยเจริญ 3 1 0 1 4
153 บ้านโนนสว่าง2 3 1 0 1 4
154 บ้านโนนฐานะ 3 1 0 1 4
155 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 3 1 0 0 4
156 บ้านดงธาตุ 3 1 0 0 4
157 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 3 1 0 0 4
158 บ้านภูดิน 3 1 0 0 4
159 บ้านโสกแกคำเจริญ2 3 1 0 0 4
160 โนนสูงวิทยา 3 1 0 0 4
161 บ้านติ้ว2 3 1 0 0 4
162 บ้านนาตูม2 3 1 0 0 4
163 บ้านหินตั้ง2 3 0 2 0 5
164 ต.ช.ด.นาชมภู 3 0 1 2 4
165 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 3 0 1 1 4
166 บ้านสาครพัฒนา 3 0 1 0 4
167 บ้านเจริญสุข 3 0 1 0 4
168 บ้านโนนสะอาด 3 0 0 0 3
169 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 3 0 0 0 3
170 บ้านนาไฮ 3 0 0 0 3
171 บ้านโคกสะอาด 3 0 0 0 3
172 บ้านดงเย็นพัฒนา 3 0 0 0 3
173 บ้านภูดิน2 3 0 0 0 3
174 บ้านโคกสว่าง 2 3 0 0 0 3
175 บ้านเชียงเพ็ง 2 2 4 2 0 8
176 บ้านกานต์สามัคคี 2 3 3 0 8
177 บ้านท่าลี่2 2 3 2 2 7
178 บ้านโคกสีแก้ว2 2 2 2 0 6
179 บ้านหายโศก2 2 2 1 1 5
180 บ้านกุดเม็ก 2 2 0 1 4
181 บ้านสวัสดี2 2 2 0 0 4
182 บ้านนางิ้ว 2 2 0 0 4
183 บ้านขอนยูง2 2 1 4 0 7
184 บ้านขัวล้อ2 2 1 1 1 4
185 บ้านนาอ่าง2 2 1 1 1 4
186 บ้านเหล่าตำแย2 2 1 1 1 4
187 บ้านนาหลวง2 2 1 1 0 4
188 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 1 3
189 บ้านเจริญสุข2 2 1 0 1 3
190 บ้านม่วง 2 1 0 1 3
191 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 2 1 0 0 3
192 อุดรวัฒนานุสรณ์2 2 1 0 0 3
193 บ้านสว่างปากราง 2 0 2 1 4
194 บ้านนาอ่าง 2 0 2 0 4
195 เตชะไพบูลย์2-2 2 0 2 0 4
196 บ้านโนนทอง 2 0 1 0 3
197 บ้านโพธิ์2 2 0 1 0 3
198 บ้านนาสี2 2 0 1 0 3
199 บ้านลาดหอคำ2 2 0 0 2 2
200 บ้านดงธาตุ2 2 0 0 2 2
201 บ้านหนองหัวคู 2 0 0 1 2
202 บ้านเทพประทาน 2 0 0 0 2
203 บ้านหนองนกเขียน2 2 0 0 0 2
204 บ้านโสมเยี่ยม2 2 0 0 0 2
205 บ้านนาหลวง 2 0 0 0 2
206 บ้านวังแข้ 2 0 0 0 2
207 บ้านจำปาโมง 2 0 0 0 2
208 บ้านดงน้อย 2 0 0 0 2
209 บ้านตาดน้ำพุ2 2 0 0 0 2
210 บ้านนาแคทุ่งขวาง 2 2 0 0 0 2
211 บ้านน้ำทรง 2 0 0 0 2
212 บ้านผากลางนา 2 0 0 0 2
213 บ้านหายโศก 2 0 0 0 2
214 บ้านหนองโนไชยวาน2 1 4 1 3 6
215 ชุมชนบ้านแวง2 1 4 1 2 6
216 บ้านทุ่งทอง2 1 4 0 2 5
217 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 1 3 1 0 5
218 บ้านนาล้อม2 1 3 0 0 4
219 บ้านนางาม2 1 2 3 0 6
220 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 1 2 2 3 5
221 บ้านหนองหัวคู2 1 2 2 1 5
222 บ้านวังบง2 1 2 1 3 4
223 บ้านวังแข้2 1 2 1 0 4
224 ตชด.ห้วยเวียงงาม2 1 2 0 0 3
225 บ้านนาตูม 1 2 0 0 3
226 บ้านโนนอุดม2 1 2 0 0 3
227 บ้านหันเทาผักกาดย่า 1 1 2 1 4
228 บ้้านหนองทุ่ม2 1 1 2 1 4
229 บ้านดงบัง2 1 1 1 2 3
230 บ้านสวัสดี 1 1 1 1 3
231 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 1 1 1 0 3
232 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม2 1 1 0 1 2
233 บ้านหนองสร้างไพร 2 1 1 0 1 2
234 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา2 1 1 0 1 2
235 บ้านเหล่าตำแย 1 1 0 0 2
236 หนองกบนาแมน 1 1 0 0 2
237 บ้านโนนดู่ 1 1 0 0 2
238 บ้านจำปาทอง 1 1 0 0 2
239 บ้านแดง 1 1 0 0 2
240 บ้านโนนม่วง 2 1 1 0 0 2
241 บ้านโนนอุดม 1 1 0 0 2
242 บ้านโนนแดง2 1 1 0 0 2
243 บ้านโพธิ์โนนแดง 1 1 0 0 2
244 บ้านโพธิ์โนนแดง 2 1 1 0 0 2
245 ปะโคสามัคคีวิทยา 2 1 1 0 0 2
246 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 1 0 4 1 5
247 อุดรวัฒนานุสรณ์ 1 0 3 0 4
248 บ้านเทพประทาน2 1 0 2 0 3
249 บ้านวังสวย2 1 0 2 0 3
250 บ้านวังสวย 1 0 1 2 2
251 โนนสูงวิทยา 2 1 0 1 2 2
252 บ้านแดง2 1 0 1 1 2
253 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา2 1 0 1 1 2
254 ตชด.ห้วยเวียงงาม 1 0 1 0 2
255 บ้านดงหวาย 1 0 1 0 2
256 กลางน้อยเหล่ามะแงว 1 0 1 0 2
257 กลางน้อยเหล่ามะแงว2 1 0 1 0 2
258 บ้านดงน้อย2 1 0 1 0 2
259 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
260 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์2 1 0 0 2 1
261 บ้านนาไฮ2 1 0 0 1 1
262 บ้านหนองบอนเวียงชัย 1 0 0 0 1
263 บ้านโพธิ์ 1 0 0 0 1
264 บ้านหนองบอนเวียงชัย2 1 0 0 0 1
265 ชุมชนสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
266 บ้านกุดจับ2 1 0 0 0 1
267 บ้านจำปาทอง2 1 0 0 0 1
268 บ้านจำปาโมง2 1 0 0 0 1
269 บ้านดงหวาย2 1 0 0 0 1
270 บ้านตาดน้ำพุ 1 0 0 0 1
271 บ้านนาคูณ2 1 0 0 0 1
272 บ้านนารายณ์ 1 0 0 0 1
273 บ้านน้ำทรง2 1 0 0 0 1
274 บ้านโนนดู่2 1 0 0 0 1
275 บ้านโนนสมบูรณ์-2 1 0 0 0 1
276 บ้านโนนแดง 1 0 0 0 1
277 บ้านนาคำ 0 3 0 0 3
278 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 3 0 0 3
279 ราษฎร์จุฬาสามัคคี2 0 2 2 0 4
280 โนนทอง 2 0 2 2 0 4
281 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1-2 0 2 1 0 3
282 บ้านโคกสะอาด2 0 2 0 1 2
283 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 2 0 0 2
284 บ้านดงหมูชัยเจริญ2 0 1 3 1 4
285 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 1 1 1 2
286 ชายแดนประชาสรรค์2 0 1 1 0 2
287 บ้านกุดเม็ก2 0 1 1 0 2
288 บ้านนางิ้ว2 0 1 1 0 2
289 บ้านวังบง 0 1 1 0 2
290 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล2 0 1 1 0 2
291 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1
292 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน2 0 1 0 1 1
293 บ้านโนนสะอาด2 0 1 0 1 1
294 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 1 0 0 1
295 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ2 0 1 0 0 1
296 บ้านม่วง2 0 1 0 0 1
297 บ้านโคกสีแก้ว 0 1 0 0 1
298 บ้านหันเทาผักกาดย่า 2 0 0 2 1 2
299 บ้านดงเย็นพัฒนา2 0 0 1 1 1
300 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 1 0 1
301 ตชด.บ้านเมืองทอง2 0 0 1 0 1
302 บ้านนาคำ2 0 0 1 0 1
303 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0 1 0
304 บ้านนาคูณ 0 0 0 1 0
305 บ้านลาน2 0 0 0 1 0
306 บ้านแหลมทองพัฒนา2 0 0 0 1 0
307 ศศิกานต์น้ำโสม2 0 0 0 1 0
308 จอมศรีโคกก่องวิทยา2 0 0 0 0 0
309 ต.ช.ด.นาชมพู2 0 0 0 0 0
310 บ้านลาน 0 0 0 0 0
311 บ้านสระคลองพัฒนา2 0 0 0 0 0
รวม 1,550 550 341 264 2,441