สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 17 11 6 34 48 7 4 7 59
2 บ้านท่าโสม 14 4 5 23 34 4 4 3 42
3 บ้านดงหวายดงขวาง 9 3 3 15 25 8 5 0 38
4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 9 2 3 14 24 3 1 1 28
5 ยางโกนวิทย์ 9 1 1 11 16 4 1 2 21
6 บ้านน้ำซึม 6 3 1 10 19 4 1 3 24
7 เชียงดีกุดเซือม 6 1 3 10 13 3 2 1 18
8 บ้านสร้างก่อ 5 4 1 10 25 6 2 3 33
9 บ้านหยวก 5 3 1 9 18 4 2 2 24
10 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 4 11 1 16 24 5 5 0 34
11 บ้านหัวช้าง 4 8 3 15 21 6 2 0 29
12 อนุบาลญาริดา 4 2 1 7 10 2 1 1 13
13 บ้านเทื่อม 4 1 2 7 14 7 0 2 21
14 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 4 0 1 5 8 4 1 1 13
15 บ้านผักบุ้ง 4 0 1 5 6 4 3 0 13
16 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 3 3 2 8 15 5 3 1 23
17 ปากเจียงโนนทอง 3 2 6 11 20 4 3 6 27
18 โนนทองโนนหวาย 3 2 1 6 5 3 2 3 10
19 บริบาลภูมิเขตต์2 3 1 0 4 9 1 4 1 14
20 บ้านนาเมืองไทย2 3 1 0 4 8 2 0 3 10
21 บ้านสร้างก่อ2 3 0 1 4 11 5 2 4 18
22 บ้านธาตุประชานุกูล 2 4 2 8 16 0 0 2 16
23 บ้านน้ำปู่ 2 2 0 4 10 7 2 5 19
24 บ้านท่าโปงทอง 2 2 0 4 6 1 0 0 7
25 บ้านกาลึม 2 1 3 6 11 2 1 3 14
26 บ้านข้าวสาร 2 1 1 4 19 0 1 1 20
27 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 1 1 4 11 4 1 7 16
28 บ้านหนองนกเขียน 2 1 1 4 5 1 0 0 6
29 บ้านเม็ก 2 0 3 5 14 5 6 4 25
30 ศศิกานต์น้ำโสม 2 0 3 5 5 3 1 2 9
31 บ้านนายูง 2 0 0 2 6 1 1 0 8
32 บ้านสามัคคี2 2 0 0 2 4 2 3 1 9
33 บ้านโนนม่วง 2 0 0 2 4 1 2 0 7
34 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 1 3 4 8 22 12 4 4 38
35 บ้านโชคเจริญ 1 3 2 6 13 8 4 3 25
36 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 1 3 1 5 8 3 0 1 11
37 บ้านนางัว 1 2 3 6 10 3 0 1 13
38 บ้านสามัคคี 1 2 1 4 10 1 2 1 13
39 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 2 1 4 9 4 2 2 15
40 อนุบาลญาริดา2 1 2 1 4 8 1 1 1 10
41 บ้านนาเก็น 1 2 0 3 10 0 2 1 12
42 ชุมชนบ้านแวง 1 2 0 3 8 0 1 0 9
43 บ้านนาเมืองไทย 1 2 0 3 5 1 2 2 8
44 คำบงเจริญสุข 1 1 3 5 13 4 1 3 18
45 บ้านหนองแวง 1 1 2 4 8 4 5 1 17
46 บ้านหัวขัว 1 1 1 3 10 5 1 2 16
47 บ้านนาต้องนาสมนึก 1 1 1 3 10 4 1 0 15
48 บ้านโนนสมบุรณ์ 1 1 1 3 10 2 1 3 13
49 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 1 1 1 3 8 4 2 1 14
50 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1 1 1 3 7 0 0 0 7
51 ชุมพลนาคลัง2 1 1 1 3 5 3 3 1 11
52 เตชะไพบูลย์(2) 1 1 1 3 4 1 0 0 5
53 ชุมพลนาคลัง 1 1 0 2 10 3 2 1 15
54 บ้านนายูง2 1 1 0 2 5 2 1 0 8
55 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 1 1 0 2 4 0 0 2 4
56 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 บ้านโนนสะอาด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
58 บ้านนาคำน้อย 1 0 3 4 7 4 3 0 14
59 บ้านนาแค2 1 0 1 2 10 5 5 3 20
60 บ้านทุ่งทอง 1 0 1 2 9 3 1 0 13
61 บ้านโชคเจริญ2 1 0 1 2 7 3 2 2 12
62 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1 0 1 2 7 3 0 0 10
63 คำด้วง 1 0 1 2 7 2 2 0 11
64 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 1 0 1 2 6 1 0 0 7
65 บ้านสะคุวิทยา2 1 0 1 2 5 2 0 1 7
66 บ้านโนนทองโนนหวาย2 1 0 1 2 4 3 0 1 7
67 บ้านสว่างปากราง2 1 0 1 2 4 2 0 0 6
68 แหลมทองพัฒนา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
69 บ้านดงธาตุ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
70 ดอนตาลดงบังวิทยา 1 0 0 1 7 5 2 0 14
71 บ้านเชียงเพ็ง 1 0 0 1 7 2 2 2 11
72 หนองกุงวังแสง2 1 0 0 1 5 1 0 0 6
73 บ้านดงบัง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
74 บ้านสาครพัฒนา2 1 0 0 1 4 0 1 1 5
75 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 2 1 0 0 1 4 0 0 0 4
76 บ้านนาเก็น2 1 0 0 1 3 2 2 2 7
77 ดอนตาลดงบังวิทยา2 1 0 0 1 3 2 2 0 7
78 บ้านหายโศก2 1 0 0 1 2 2 1 1 5
79 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านโพธิ์2 1 0 0 1 2 0 1 0 3
81 บ้านเทพประทาน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านเหล่าตำแย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
83 หนองกบนาแมน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านสะคุวิทยา 0 4 2 6 11 4 0 0 15
86 บ้านใหม่ 0 3 5 8 15 7 4 1 26
87 บ้านดงหวายดงขวาง2 0 3 2 5 10 6 0 4 16
88 บ้านท่าโสม2 0 3 1 4 14 6 1 1 21
89 ภูมิพิชญ2 0 3 0 3 7 4 1 1 12
90 บ้านถิ่น 0 3 0 3 5 0 0 0 5
91 บ้านคำด้วง2 0 2 2 4 9 4 3 3 16
92 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0 2 2 4 5 4 0 0 9
93 บ้านคูดงประชาสรรค์ 0 2 2 4 5 3 1 0 9
94 บ้านนาแค 0 2 1 3 16 5 3 2 24
95 ยางโกนวิทย์2 0 2 1 3 8 5 1 3 14
96 ภูมิพิชญ 0 2 1 3 4 0 5 1 9
97 หนองกุงวังแสง 0 2 0 2 7 0 0 0 7
98 บ้านท่าโปงทอง2 0 2 0 2 6 1 3 0 10
99 บ้านข้าวสาร2 0 2 0 2 4 1 4 0 9
100 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 0 1 3 4 13 2 1 2 16
101 ศศิกานต์วิทยา2 0 1 2 3 5 7 2 1 14
102 บ้านหนองทุ่ม 0 1 1 2 5 0 3 3 8
103 บ้านธาตุประชานุกูล2 0 1 1 2 4 3 2 3 9
104 บ้านนาสี 0 1 1 2 3 2 1 1 6
105 บ้านสาครพัฒนา 0 1 1 2 3 0 1 0 4
106 บ้านสว่างปากราง 0 1 1 2 2 0 2 1 4
107 บ้านน้ำซึม2 0 1 0 1 13 0 0 0 13
108 บ้านหยวก2 0 1 0 1 11 4 5 0 20
109 บ้านโนนสมบูรณ์2 0 1 0 1 8 5 3 1 16
110 บ้านหนองโนไชยวาน 0 1 0 1 5 1 4 3 10
111 บ้านขอนยูง 0 1 0 1 4 3 3 3 10
112 บ้านสมประสงค์ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
113 บ้านโสกแกคำเจริญ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
114 อนุบาลหนองกอง2 0 1 0 1 4 1 0 0 5
115 ศศิกานต์วิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
116 บ้านใหม่2 0 1 0 1 3 5 1 1 9
117 ชุมชนสงเคราะห์2 0 1 0 1 3 2 1 0 6
118 บ้านดงหมูชัยเจริญ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
119 บ้านนาไฮ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
120 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
121 บ้านโคกสีแก้ว2 0 1 0 1 2 2 2 0 6
122 บ้านนาอ่าง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
123 บ้านลาดหอคำ2 0 1 0 1 2 0 0 2 2
124 บ้านหนองนกเขียน2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
125 บ้านโสมเยี่ยม2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
126 ตชด.ห้วยเวียงงาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
127 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 บ้านท่าลี่ 0 0 3 3 6 2 2 1 10
129 บ้านนาต้องนาสมนึก2 0 0 3 3 5 4 1 0 10
130 บ้านเชียงดีกุดเซือม2 0 0 3 3 5 3 2 1 10
131 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 2 2 10 2 0 0 12
132 บ้านคูดงประชาสรรค์2 0 0 2 2 6 1 4 2 11
133 อนุบาลนันทวดี 0 0 2 2 6 1 1 1 8
134 บ้านสวัสดี2 0 0 2 2 2 2 0 0 4
135 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)2 0 0 1 1 7 3 0 1 10
136 บ้านหัวช้าง2 0 0 1 1 7 1 2 6 10
137 บ้านหลุมข้าว 0 0 1 1 6 2 0 1 8
138 บ้านหนองแวง2(น้ำโสม) 0 0 1 1 5 5 1 1 11
139 บ้านน้ำปู่2 0 0 1 1 5 4 3 2 12
140 บ้านหินตั้ง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
141 บ้านนางาม 0 0 1 1 5 2 1 1 8
142 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 0 0 1 1 5 1 4 1 10
143 ชายแดนประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 1 2 0 7
144 บ้านเทื่อม2 0 0 1 1 4 1 1 2 6
145 บ้านขัวล้อ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
146 บ้านปากเจียงโนนทอง2 0 0 1 1 3 4 3 2 10
147 บ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 0 0 1 1 3 1 3 0 7
148 บ้านขอนยูง2 0 0 1 1 2 1 4 0 7
149 บ้านนาหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
150 บ้านหันเทาผักกาดย่า 0 0 1 1 1 1 2 0 4
151 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
152 บ้านโนนดู่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
153 บ้านดงหวาย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
154 ชุมชนสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
155 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
156 บ้านนาคำ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
157 บ้านวังเลาโสมสวรรค์2 0 0 0 0 5 2 0 2 7
158 บ้านนาเตย 0 0 0 0 5 1 0 0 6
159 อนุบาลบ้านก้องวิทยา2 0 0 0 0 4 6 0 4 10
160 นาคำน้อย2 0 0 0 0 4 3 2 1 9
161 บ้านนาเตย2 0 0 0 0 4 3 0 0 7
162 กาลึม2 0 0 0 0 4 2 3 1 9
163 อนุบาลนันทวดี2 0 0 0 0 4 2 2 0 8
164 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 0 0 0 0 4 2 0 3 6
165 บ้านค้อปัญญานุสรณ์2 0 0 0 0 4 1 0 0 5
166 บ้านหนองสร้างไพร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
167 บ้านกานต์สามัคคี 2 0 0 0 0 4 0 2 0 6
168 บ้านหัวขัว2 0 0 0 0 4 0 1 1 5
169 บ้านสมประสงค์2 0 0 0 0 4 0 1 0 5
170 บ้านหนองกุงหนองเจริญ2 0 0 0 0 4 0 1 0 5
171 คำบงเจริญสุข2 0 0 0 0 3 7 2 1 12
172 บ้านหนองแวง2 0 0 0 0 3 4 0 3 7
173 บ้านเม็ก2 0 0 0 0 3 3 2 2 8
174 บ้านผักบุ้ง2 0 0 0 0 3 3 1 2 7
175 บ้านนางัว2 0 0 0 0 3 3 0 0 6
176 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 3 2 4 0 9
177 บ้านติ้ว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
178 บ้านหลุมข้าว2 0 0 0 0 3 1 2 0 6
179 บ้านโนนสว่าง2 0 0 0 0 3 1 0 1 4
180 โนนสูงวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
181 บ้านติ้ว2 0 0 0 0 3 1 0 0 4
182 บ้านนาตูม2 0 0 0 0 3 1 0 0 4
183 บ้านหินตั้ง2 0 0 0 0 3 0 2 0 5
184 ต.ช.ด.นาชมภู 0 0 0 0 3 0 1 2 4
185 บ้านโนนฐานะ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
186 บ้านดงเย็นพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
187 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
188 บ้านเชียงเพ็ง 2 0 0 0 0 2 4 2 0 8
189 บ้านกานต์สามัคคี 0 0 0 0 2 3 3 0 8
190 บ้านท่าลี่2 0 0 0 0 2 3 2 2 7
191 บ้านกุดเม็ก 0 0 0 0 2 2 0 1 4
192 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
193 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 0 0 0 0 2 1 5 0 8
194 บ้านขัวล้อ2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
195 บ้านนาอ่าง2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
196 บ้านเหล่าตำแย2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
197 บ้านนาหลวง2 0 0 0 0 2 1 1 0 4
198 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
199 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
200 บ้านภูดิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
201 บ้านโสกแกคำเจริญ2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
202 อุดรวัฒนานุสรณ์2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
203 เตชะไพบูลย์2-2 0 0 0 0 2 0 2 0 4
204 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
205 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
206 บ้านนาสี2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
207 บ้านดงธาตุ2 0 0 0 0 2 0 0 2 2
208 บ้านหนองหัวคู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
209 บ้านวังแข้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
210 บ้านจำปาโมง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
211 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
212 บ้านตาดน้ำพุ2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
213 บ้านนาแคทุ่งขวาง 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
214 บ้านผากลางนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
215 บ้านภูดิน2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
216 บ้านหายโศก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
217 บ้านหนองโนไชยวาน2 0 0 0 0 1 4 1 3 6
218 ชุมชนบ้านแวง2 0 0 0 0 1 4 1 2 6
219 บ้านทุ่งทอง2 0 0 0 0 1 4 0 2 5
220 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
221 บ้านนาล้อม2 0 0 0 0 1 3 0 0 4
222 บ้านนางาม2 0 0 0 0 1 2 3 0 6
223 บ้านหนองหัวคู2 0 0 0 0 1 2 2 1 5
224 บ้านวังบง2 0 0 0 0 1 2 1 3 4
225 บ้านวังแข้2 0 0 0 0 1 2 1 0 4
226 ตชด.ห้วยเวียงงาม2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
227 บ้านนาตูม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
228 บ้านโนนอุดม2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
229 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 0 0 0 0 1 1 2 3 4
230 บ้้านหนองทุ่ม2 0 0 0 0 1 1 2 1 4
231 บ้านดงบัง2 0 0 0 0 1 1 1 2 3
232 บ้านสวัสดี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
233 บ้านเจริญสุข2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
234 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
235 บ้านหนองสร้างไพร 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
236 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
237 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
238 นาแคทุ่งขวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
239 บ้านจำปาทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
240 บ้านโนนแดง2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
241 บ้านโพธิ์โนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
242 บ้านโพธิ์โนนแดง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
243 ปะโคสามัคคีวิทยา 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
244 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
245 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 0 0 0 0 1 0 4 1 5
246 บ้านเทพประทาน2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
247 บ้านวังสวย2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
248 อุดรวัฒนานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
249 โนนสูงวิทยา 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2
250 บ้านแดง2 0 0 0 0 1 0 1 1 2
251 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา2 0 0 0 0 1 0 1 1 2
252 กลางน้อยเหล่ามะแงว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
253 กลางน้อยเหล่ามะแงว2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
254 บ้านดงน้อย2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
255 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
256 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
257 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
258 บ้านนาไฮ2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
259 บ้านกุดจับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
260 บ้านกุดจับ2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
261 บ้านจำปาทอง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
262 บ้านจำปาโมง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
263 บ้านดงหวาย2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
264 บ้านตาดน้ำพุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265 บ้านนาคูณ2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
266 บ้านนารายณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 บ้านน้ำทรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 บ้านน้ำทรง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 บ้านแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
270 บ้านโนนดู่2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
271 บ้านโนนสมบูรณ์-2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
272 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
273 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
274 โนนทอง 2 0 0 0 0 0 2 2 0 4
275 บ้านโคกสะอาด2 0 0 0 0 0 2 0 1 2
276 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
277 บ้านดงหมูชัยเจริญ2 0 0 0 0 0 1 3 1 4
278 ราษฎร์จุฬาสามัคคี2 0 0 0 0 0 1 2 0 3
279 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
280 ชายแดนประชาสรรค์2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
281 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1-2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
282 บ้านกุดเม็ก2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
283 บ้านนางิ้ว2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
284 บ้านวังบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
285 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
286 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
287 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
288 บ้านโนนสะอาด2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
289 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
290 บ้านม่วง2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
291 บ้านโคกสีแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
292 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
293 บ้านหันเทาผักกาดย่า 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2
294 บ้านวังสวย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
295 บ้านดงเย็นพัฒนา2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
296 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
297 ตชด.บ้านเมืองทอง2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
298 บ้านนาคำ2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
299 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
300 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
301 บ้านลาน2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
302 บ้านแหลมทองพัฒนา2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
303 ศศิกานต์น้ำโสม2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
304 จอมศรีโคกก่องวิทยา2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 ต.ช.ด.นาชมพู2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 บ้านลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 บ้านสระคลองพัฒนา2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 บ้านหนองบอนเวียงชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 177 164 538 1,388 520 328 253 2,236