หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 22 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 22 ก.ย. 2557 09.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 22 ก.ย. 2557 09.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 22 ก.ย. 2557 09.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 22 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 22 ก.ย. 2557 09.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 22 ก.ย. 2557 09.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 22 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 22 ก.ย. 2557 13.00
2 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 22 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 22 ก.ย. 2557 10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีหอประชุมเมตตาธรรม 22 ก.ย. 2557 13.00
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 22 ก.ย. 2557 15.00
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 22 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]