สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 9 7 6 22 31 0 3 2 34
2 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 8 6 4 18 29 5 4 0 38
3 บ้านต้องหนองสระปลา 8 5 0 13 13 3 3 1 19
4 ชุมชนกุดค้า 7 3 1 11 18 1 1 0 20
5 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 5 3 3 11 19 8 1 2 28
6 อนุบาลไชยวาน 5 3 3 11 16 5 2 4 23
7 บ้านม่วงคอนสาย 5 1 2 8 12 9 2 2 23
8 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 4 4 2 10 13 4 1 1 18
9 บ้านดงแสนสุข 4 3 4 11 12 8 0 3 20
10 บ้านโคกทุ่งยั้ง 4 1 4 9 17 5 2 3 24
11 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 4 1 2 7 12 4 1 1 17
12 บ้านโคกสว่างนาดี 3 6 1 10 13 2 0 2 15
13 อนุบาลศรีสุทโธ 3 4 4 11 20 4 0 1 24
14 อนุบาลหนองหานวิทยายน 3 4 2 9 15 2 1 1 18
15 บ้านหนองผือ 3 4 1 8 8 0 1 0 9
16 บ้านคำเลาะ 3 3 1 7 11 3 4 2 18
17 ชุมชนสะงวย 3 3 1 7 10 2 1 0 13
18 บ้านนาจาน 3 1 4 8 13 1 1 0 15
19 บ้านดอนกลอย 3 1 4 8 11 5 3 1 19
20 บ้านหนองลาด 3 1 2 6 10 4 1 2 15
21 บ้านห้วยยางชัยพร 3 1 1 5 10 0 1 4 11
22 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 3 1 0 4 7 1 0 2 8
23 บ้านม่วงประชาบำรุง 3 1 0 4 6 4 5 1 15
24 บ้านจันทร์ 3 0 0 3 4 1 0 1 5
25 ชุมชนดงเย็น 3 0 0 3 3 0 0 1 3
26 บ้านนาทรายน้ำรอด 2 6 4 12 18 3 3 2 24
27 บ้านผักตบประชานุกูล 2 3 1 6 10 4 1 2 15
28 บ้านกั้งโนนสะอาด 2 2 4 8 12 6 2 2 20
29 บ้านปากดง 2 2 3 7 9 4 0 2 13
30 บ้านหนองสองห้อง 2 2 1 5 6 1 0 1 7
31 บ้านวังคางฮูง 2 1 3 6 9 6 5 3 20
32 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 2 1 2 5 6 0 1 1 7
33 บ้านสะแบง 2 1 1 4 6 4 2 4 12
34 ชุมชนคำตานาหนองกุง 2 1 0 3 7 3 0 0 10
35 บ้านหนองกาโนนสิมมา 2 1 0 3 5 1 1 2 7
36 บ้านป่าก้าว 2 0 3 5 7 0 0 1 7
37 อนุบาลทุ่งฝน 2 0 3 5 6 4 1 0 11
38 บ้านเม็กดงเรือง 2 0 2 4 8 4 3 2 15
39 บ้านหงษาวดี 2 0 1 3 3 0 0 0 3
40 บ้านวังแข้ 2 0 0 2 5 0 0 2 5
41 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 1 4 3 8 12 11 2 5 25
42 บ้านนาทม 1 4 1 6 9 3 1 1 13
43 ร่มเกล้า2 1 3 3 7 8 2 1 1 11
44 บ้านนาชุมแสง 1 3 2 6 10 4 2 1 16
45 บ้านหนองสว่าง 1 3 2 6 8 6 1 0 15
46 ศรีขวัญเมือง 1 3 0 4 5 0 1 2 6
47 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 1 2 1 4 7 2 1 0 10
48 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1 2 1 4 5 2 0 0 7
49 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 1 2 0 3 6 3 1 1 10
50 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1 2 0 3 5 3 1 0 9
51 บ้านโคกกลาง 1 1 2 4 8 1 2 3 11
52 หนองแวงวิทยา 1 1 2 4 8 0 0 0 8
53 บ้านนาคำพรสันติ 1 1 2 4 2 5 0 2 7
54 บ้านบ่อปัทม์ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
55 บ้านโนนสะอาด 1 1 1 3 5 0 0 4 5
56 บ้านปูลู 1 1 1 3 4 0 1 0 5
57 บ้านดูนประชารัฐ 1 1 1 3 4 0 0 1 4
58 นานกหงส์เสรีมีชัย 1 1 1 3 3 0 0 3 3
59 บ้านสร้อยพร้าว 1 1 0 2 7 2 0 1 9
60 ชุมชนวังทอง 1 1 0 2 6 2 2 3 10
61 บ้านดงวังพัง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
62 บ้านโพธิ์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
63 บ้านคำอ้อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 บ้านนายม 1 0 4 5 11 3 1 2 15
65 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 1 0 4 5 10 3 1 5 14
66 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 1 2 4 2 0 1 6
67 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
68 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
69 บ้านนิคมหนองตาล 1 0 0 1 6 6 6 3 18
70 บ้านหนองหลัก 1 0 0 1 5 1 3 0 9
71 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1 0 0 1 4 2 1 1 7
72 บ้านเรืองชัย 1 0 0 1 3 2 2 0 7
73 บ้านท่าช่วง 1 0 0 1 3 0 0 1 3
74 บ้านดอนม่วง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
75 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 2 0 4
76 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
77 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านทรายมูล 1 0 0 1 1 2 2 0 5
79 บ้านโนนศรีทอง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
80 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1 0 0 1 1 1 2 1 4
81 บ้านนาเยีย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
82 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 1 0 0 1 1 0 2 0 3
83 พิชญวิทย์ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
84 บ้านท่าบ่อยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านไชยวานโนนลือชัย 0 4 0 4 5 1 0 3 6
89 บ้านตูม 0 2 3 5 9 0 1 0 10
90 บ้านดงวัฒนา 0 2 1 3 10 3 4 0 17
91 บ้านดงหวาย 0 2 1 3 7 1 1 0 9
92 บ้านปอพาน 0 2 1 3 5 2 0 1 7
93 บ้านหนองบัว 0 2 1 3 2 1 0 0 3
94 บ้านโสกหมู 0 2 1 3 2 1 0 0 3
95 บ้านยา 0 2 0 2 3 1 0 0 4
96 บ้านคำม่วง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
97 บ้านดอนยางเดี่ยว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
98 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 1 2 3 5 2 2 5 9
99 บ้านดงบังหนองเขื่อน 0 1 2 3 5 1 0 0 6
100 บ้านคำน้ำทิพย์ 0 1 2 3 2 1 0 0 3
101 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 0 1 1 2 8 2 0 0 10
102 บ้านพังงู 0 1 1 2 5 0 3 5 8
103 บ้านหนองกุงดอนบาก 0 1 1 2 4 3 1 1 8
104 บ้านนาอุดม 0 1 1 2 3 2 0 0 5
105 บ้านถ่อนนาเพลิน 0 1 1 2 2 5 1 1 8
106 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
107 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 1 0 1 9 5 0 2 14
108 บ้านนาสีนวล 0 1 0 1 4 0 1 1 5
109 บ้านค้อดอนแคน 0 1 0 1 3 8 6 3 17
110 อนุบาลกู่แก้ว 0 1 0 1 3 3 0 0 6
111 บ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 0 1 0 1 3 2 4 0 9
112 บ้านงิ้วมีชัย 0 1 0 1 2 1 2 1 5
113 บ้านศาลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านช้าง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
115 บ้านชัย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
116 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 0 1 0 1 1 0 0 1 1
117 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านหัวหนอง 0 0 3 3 3 0 0 0 3
119 บ้านดอนขี้เหล็ก 0 0 2 2 6 0 0 2 6
120 บ้านไทย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
121 บ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
122 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 0 0 2 2 0 1 1 0 2
123 กฤชานันท์ 0 0 1 1 5 4 0 2 9
124 บ้านศรีเมือง 0 0 1 1 4 1 0 1 5
125 บ้านหนองแวงตาด 0 0 1 1 4 1 0 0 5
126 บ้านโพนสูง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
127 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 0 1 1 3 4 2 0 9
128 บ้านเชียงงาม 0 0 1 1 3 1 1 0 5
129 บ้านดงไพรวัลย์ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
130 บ้านโคกถาวรทรายงาม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
131 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 บ้านวังฮาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองแซง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านดงยางน้อย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
136 บ้านซำป่าหัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
137 บ้านหัวดงยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 หว้านใหญ่ประชาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านป่าเป้า 0 0 1 1 0 0 2 0 2
140 บ้านพังซ่อน 0 0 0 0 6 1 0 0 7
141 บ้านโนนหอม 0 0 0 0 4 2 0 2 6
142 บ้านซำป่ารัง 0 0 0 0 4 2 0 1 6
143 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
144 บ้านนาไหม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
145 บ้านโนนทองอินทร์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
146 บ้านกล้วย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านคำบอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
148 บ้านหนองอิอู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 2 1 1 2 4
150 บ้านหนองกล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
152 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านนามั่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 สยามกลการ 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
156 บ้านธาตุดอนตูม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
157 บ้านโยธา 0 0 0 0 1 2 0 3 3
158 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
159 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
160 บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
161 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
162 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
163 บ้านคำแคนแก่นคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
166 เพียปู่หนองเรือ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
167 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านเหล่าหลวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านวังชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านโนนนาสร้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 อนุบาลขวัญประชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
178 บ้านนาปู-นากลาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านขาวัว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
180 บ้านดงดารา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 บ้านนาคำวัง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านบ่อคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองกอบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านเมืองไพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านบุญมีศรีสว่าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 บ้านหนองงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 182 170 163 515 893 294 153 159 1,340