สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 10 7 7 24 33 0 4 2 37
2 บ้านต้องหนองสระปลา 10 5 1 16 17 3 3 1 23
3 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 8 7 5 20 32 5 4 0 41
4 ชุมชนกุดค้า 7 3 1 11 18 1 1 0 20
5 ชุมชนดงเย็น 7 1 0 8 8 1 0 1 9
6 บ้านม่วงคอนสาย 6 1 2 9 13 9 2 2 24
7 อนุบาลศรีสุทโธ 5 4 5 14 23 4 1 1 28
8 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 5 4 2 11 14 5 1 1 20
9 บ้านหนองผือ 5 4 1 10 10 0 1 0 11
10 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 5 3 3 11 19 8 1 2 28
11 อนุบาลไชยวาน 5 3 3 11 16 5 2 4 23
12 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 5 1 0 6 9 1 0 2 10
13 บ้านดงแสนสุข 4 3 4 11 12 8 0 3 20
14 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 4 2 2 8 12 5 1 1 18
15 บ้านโคกทุ่งยั้ง 4 1 4 9 17 5 2 3 24
16 บ้านดอนกลอย 4 1 4 9 12 5 3 1 20
17 บ้านเม็กดงเรือง 4 0 2 6 10 4 3 3 17
18 บ้านโคกสว่างนาดี 3 6 1 10 13 2 0 2 15
19 อนุบาลหนองหานวิทยายน 3 4 2 9 15 2 1 1 18
20 บ้านนิคมหนองตาล 3 4 1 8 11 8 6 3 25
21 บ้านคำเลาะ 3 3 1 7 11 3 4 2 18
22 ชุมชนสะงวย 3 3 1 7 10 2 1 0 13
23 บ้านสะแบง 3 2 1 6 8 4 2 4 14
24 บ้านนาจาน 3 1 4 8 13 1 1 0 15
25 บ้านหนองลาด 3 1 2 6 10 5 1 4 16
26 บ้านห้วยยางชัยพร 3 1 1 5 10 0 1 4 11
27 บ้านม่วงประชาบำรุง 3 1 0 4 6 4 5 1 15
28 บ้านจันทร์ 3 0 0 3 4 1 0 1 5
29 บ้านนาทรายน้ำรอด 2 7 4 13 19 3 4 2 26
30 บ้านตูม 2 5 6 13 16 1 2 0 19
31 บ้านหนองบัวแดง 2 4 1 7 5 5 3 6 13
32 บ้านผักตบประชานุกูล 2 3 1 6 10 4 1 2 15
33 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 2 3 0 5 7 3 1 0 11
34 บ้านกั้งโนนสะอาด 2 2 4 8 12 6 2 2 20
35 บ้านปากดง 2 2 3 7 9 4 0 2 13
36 บ้านค้อดอนแคน 2 2 1 5 7 9 6 4 22
37 บ้านหนองสองห้อง 2 2 1 5 7 1 0 1 8
38 บ้านวังคางฮูง 2 1 4 7 9 7 5 3 21
39 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 2 1 2 5 6 0 1 1 7
40 บ้านปูลู 2 1 1 4 5 0 1 0 6
41 ชุมชนคำตานาหนองกุง 2 1 0 3 7 3 0 0 10
42 บ้านหนองกาโนนสิมมา 2 1 0 3 5 1 1 2 7
43 บ้านป่าก้าว 2 0 3 5 7 0 0 1 7
44 อนุบาลทุ่งฝน 2 0 3 5 6 4 1 0 11
45 บ้านหงษาวดี 2 0 1 3 3 0 0 0 3
46 บ้านวังแข้ 2 0 0 2 5 0 0 2 5
47 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 1 4 3 8 12 11 2 5 25
48 บ้านนาทม 1 4 2 7 10 3 1 1 14
49 ร่มเกล้า2 1 3 3 7 8 2 1 1 11
50 บ้านนาชุมแสง 1 3 2 6 10 4 2 1 16
51 บ้านหนองสว่าง 1 3 2 6 8 6 1 0 15
52 ศรีขวัญเมือง 1 3 0 4 5 0 1 2 6
53 บ้านดอนขี้เหล็ก 1 2 4 7 10 2 0 3 12
54 บ้านดงบังหนองเขื่อน 1 2 3 6 7 3 0 0 10
55 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 1 2 1 4 7 2 1 0 10
56 บ้านปอพาน 1 2 1 4 7 2 0 2 9
57 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1 2 1 4 5 2 0 0 7
58 นานกหงส์เสรีมีชัย 1 2 1 4 4 2 0 3 6
59 อนุบาลกู่แก้ว 1 2 0 3 7 3 1 1 11
60 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 1 2 0 3 6 3 1 1 10
61 บ้านโคกกลาง 1 1 2 4 8 1 2 3 11
62 หนองแวงวิทยา 1 1 2 4 8 0 0 0 8
63 บ้านนาคำพรสันติ 1 1 2 4 2 5 0 2 7
64 บ้านสร้อยพร้าว 1 1 1 3 8 2 0 1 10
65 บ้านบ่อปัทม์ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
66 บ้านโนนสะอาด 1 1 1 3 5 0 0 4 5
67 บ้านดูนประชารัฐ 1 1 1 3 4 0 0 1 4
68 บ้านถ่อนนาเพลิน 1 1 1 3 3 5 1 1 9
69 ชุมชนวังทอง 1 1 0 2 6 2 2 3 10
70 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1 1 0 2 5 2 1 1 8
71 บ้านดงวังพัง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
72 บ้านโพธิ์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
73 บ้านคำอ้อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
74 บ้านชัย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
75 บ้านนายม 1 0 4 5 12 3 1 2 16
76 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 1 0 4 5 10 3 1 5 14
77 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 1 0 2 3 4 0 2 0 6
78 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 1 2 4 2 0 1 6
79 บ้านเชียงงาม 1 0 1 2 4 1 2 0 7
80 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
81 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
82 หว้านใหญ่ประชาคม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองหลัก 1 0 0 1 5 1 3 0 9
84 บ้านกล้วย 1 0 0 1 5 0 0 0 5
85 เพียปู่หนองเรือ 1 0 0 1 4 1 3 0 8
86 บ้านเรืองชัย 1 0 0 1 3 2 2 0 7
87 บ้านท่าช่วง 1 0 0 1 3 0 0 1 3
88 บ้านดอนม่วง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
89 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
90 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านทรายมูล 1 0 0 1 1 2 2 0 5
92 บ้านโนนศรีทอง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
93 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1 0 0 1 1 1 2 1 4
94 บ้านนาเยีย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
95 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 1 0 0 1 1 0 2 0 3
96 พิชญวิทย์ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
97 บ้านท่าบ่อยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านไชยวานโนนลือชัย 0 4 0 4 5 1 0 3 6
102 บ้านดงวัฒนา 0 2 1 3 10 3 4 0 17
103 บ้านดงหวาย 0 2 1 3 7 1 1 0 9
104 บ้านหนองบัว 0 2 1 3 2 1 0 0 3
105 บ้านโสกหมู 0 2 1 3 2 1 0 0 3
106 บ้านยา 0 2 0 2 3 1 0 0 4
107 บ้านคำม่วง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
108 บ้านดอนยางเดี่ยว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
109 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 1 2 3 5 2 2 5 9
110 บ้านคำน้ำทิพย์ 0 1 2 3 2 1 0 0 3
111 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 0 1 1 2 8 2 0 0 10
112 บ้านพังงู 0 1 1 2 5 0 3 5 8
113 บ้านหนองกุงดอนบาก 0 1 1 2 4 3 1 1 8
114 บ้านนาอุดม 0 1 1 2 3 2 0 0 5
115 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
117 บ้านหัวดงยาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
118 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 1 0 1 9 5 0 2 14
119 บ้านนาสีนวล 0 1 0 1 4 0 1 1 5
120 บ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 0 1 0 1 3 2 4 0 9
121 บ้านงิ้วมีชัย 0 1 0 1 2 1 2 1 5
122 บ้านศาลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านช้าง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
124 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 0 1 0 1 1 0 0 1 1
125 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านหัวหนอง 0 0 3 3 3 0 0 0 3
127 บ้านไทย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
128 บ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
129 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 0 0 2 2 0 1 1 0 2
130 กฤชานันท์ 0 0 1 1 5 4 0 2 9
131 บ้านศรีเมือง 0 0 1 1 4 1 1 1 6
132 บ้านหนองแวงตาด 0 0 1 1 4 1 0 0 5
133 บ้านโพนสูง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
134 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 0 1 1 3 4 2 0 9
135 บ้านดงไพรวัลย์ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
136 บ้านโคกถาวรทรายงาม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
137 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านวังฮาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองแซง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 บ้านดงยางน้อย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
141 บ้านซำป่าหัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
142 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
143 บ้านป่าเป้า 0 0 1 1 0 0 2 0 2
144 บ้านพังซ่อน 0 0 0 0 6 1 0 0 7
145 บ้านโนนหอม 0 0 0 0 4 4 0 3 8
146 บ้านซำป่ารัง 0 0 0 0 4 2 0 1 6
147 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านนาไหม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
149 บ้านโนนทองอินทร์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 บ้านคำบอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 บ้านหนองอิอู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 2 1 1 2 4
153 บ้านหนองกล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
155 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านนามั่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 สยามกลการ 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
159 บ้านธาตุดอนตูม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
160 บ้านโยธา 0 0 0 0 1 2 0 3 3
161 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
162 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
163 บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 0 0 0 0 1 1 0 3 2
166 บ้านคำแคนแก่นคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
169 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านเหล่าหลวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านวังชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านโนนนาสร้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 อนุบาลขวัญประชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านนาปู-นากลาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 บ้านขาวัว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 บ้านดงดารา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 บ้านนาคำวัง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านบ่อคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองกอบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านเมืองไพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านบุญมีศรีสว่าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
188 บ้านหนองงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านหนองลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 บ้านห้วยยางชัยพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 บ้านหนองตาใกล้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 อนุบาลศรีสุทโธ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 196 182 599 977 317 163 171 1,457