หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 221 โรงเรียนกฤชานันท์ 11 36 21
2 003 โรงเรียนคำภูเงินโนนผักหวาน 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 20 51 33
4 005 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 10 16 14
5 006 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 10 32 16
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 39 88 57
7 009 โรงเรียนชุมชนวังทอง 13 24 18
8 010 โรงเรียนชุมชนสะงวย 13 33 22
9 011 โรงเรียนต้ายสวรรค์ดงหว้าน 0 0 0
10 012 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 10 18 15
11 014 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 11 6
12 015 โรงเรียนบ้านกะพี้ 0 0 0
13 016 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 22 46 34
14 017 โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ 0 0 0
15 018 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 12 22 17
16 019 โรงเรียนบ้านขาวัว 2 2 2
17 024 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 3 21 7
18 026 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 5 4
19 025 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 7 9 9
20 027 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 3 3
21 028 โรงเรียนบ้านคำยาง 0 0 0
22 030 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 2 4 4
23 031 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 7 12 9
24 023 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 15 5
25 029 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 23 36 27
26 022 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 2 5 4
27 020 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 26 36 28
28 021 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 0 0 0
29 038 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 6 16 9
30 039 โรงเรียนบ้านจันทร์ 6 10 8
31 040 โรงเรียนบ้านชัย 3 3 3
32 041 โรงเรียนบ้านช้าง 3 3 3
33 045 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 7 23 13
34 046 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 2 5 4
35 048 โรงเรียนบ้านดงคำ 0 0 0
36 047 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 0 0 0
37 049 โรงเรียนบ้านดงดารา 2 2 2
38 050 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 10 22 16
39 051 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 19 60 27
40 052 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 0 0 0
41 057 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
42 055 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย 4 7 6
43 056 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 3 12 5
44 059 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 4 14 8
45 060 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 17 42 29
46 062 โรงเรียนบ้านดงหวาย 9 33 17
47 058 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 3 2
48 061 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 23 40 35
49 158061 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 0 0 0
50 053 โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 0 0 0
51 054 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 3 7 4
52 063 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 21 54 36
53 064 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 14 51 24
54 065 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 15 33 21
55 066 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 0 0 0
56 067 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 6 22 13
57 068 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 2 8 4
58 069 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 0 0 0
59 070 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 5 33 11
60 072 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 4 5 4
61 073 โรงเรียนบ้านตูม 22 45 37
62 071 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 25 66 43
63 158071 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 0 0 0
64 074 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 0 0 0
65 076 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 1 3 2
66 075 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 11 15 15
67 077 โรงเรียนบ้านทรายมูล 5 46 13
68 080 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
69 081 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 11 67 27
70 082 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 4 6 5
71 078 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 5 16 9
72 079 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 1 5 2
73 084 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม 4 10 8
74 085 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 4 4 4
75 086 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 12 15 15
76 087 โรงเรียนบ้านนาคำวัง 2 4 3
77 088 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 1 1
78 089 โรงเรียนบ้านนาจาน 15 34 26
79 090 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 19 40 29
80 092 โรงเรียนบ้านนาดี 2 5 4
81 091 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 2 18 4
82 093 โรงเรียนบ้านนาทม 15 87 38
83 094 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 28 76 52
84 095 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 2 5 4
85 096 โรงเรียนบ้านนามั่ง 2 6 3
86 097 โรงเรียนบ้านนายม 18 41 27
87 099 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 8 14 13
88 101 โรงเรียนบ้านนาอุดม 5 11 8
89 102 โรงเรียนบ้านนาฮัง 0 0 0
90 098 โรงเรียนบ้านนาเยีย 3 5 4
91 103 โรงเรียนบ้านนาโฮง 0 0 0
92 100 โรงเรียนบ้านนาไหม 6 21 11
93 105 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 28 62 42
94 104 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 4 10 5
95 120 โรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง 2 3 2
96 118 โรงเรียนบ้านบ่อคำ 1 2 2
97 119 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 6 11 10
98 121 โรงเรียนบ้านปอพาน 11 21 15
99 122 โรงเรียนบ้านปากดง 15 33 24
100 126 โรงเรียนบ้านปูลู 6 28 11
101 124 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 8 16 11
102 123 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 3 7 6
103 125 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2 3 3
104 127 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 19 44 34
105 129 โรงเรียนบ้านฝาง 1 2 2
106 130 โรงเรียนบ้านพังงู 13 28 18
107 131 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 7 32 14
108 142 โรงเรียนบ้านม่วง 6 14 10
109 140 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 9 16 12
110 141 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 26 57 45
111 143 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 16 37 19
112 149 โรงเรียนบ้านยา 4 7 7
113 147 โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 1 1 1
114 148 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 16 28 20
115 153 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 24 68 32
116 154 โรงเรียนบ้านวังชมภู 1 3 2
117 155 โรงเรียนบ้านวังฮาง 2 5 4
118 152 โรงเรียนบ้านวังแข้ 7 7 7
119 156 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 7 18 11
120 157 โรงเรียนบ้านศาลา 2 18 5
121 158 โรงเรียนบ้านสมวิไล 0 0 0
122 159 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 13 27 20
123 160 โรงเรียนบ้านสะคาม 0 0 0
124 161 โรงเรียนบ้านสะแบง 18 30 24
125 163 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 3 31 9
126 164 โรงเรียนบ้านหนองกล้า 3 9 6
127 165 โรงเรียนบ้านหนองกอบง 1 1 1
128 166 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 9 24 18
129 167 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 9 20 15
130 168 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 2 4 4
131 169 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 3 6 5
132 171 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 1 2 1
133 173 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 2 5 2
134 178 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 7 5
135 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
136 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1 3 2
137 175 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 19 31 26
138 174 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 2 11 4
139 179 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1 1 1
140 180 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 15 13
141 184 โรงเรียนบ้านหนองลาด 20 60 32
142 158184 โรงเรียนบ้านหนองลาด 2 1 1
143 183 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 2 7 4
144 186 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 16 39 21
145 187 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 23 12
146 188 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 2 4 2
147 189 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 0 0 0
148 190 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1 6 2
149 191 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 9 18 9
150 192 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 44 154 80
151 193 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 3 8 3
152 172 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 6 17 11
153 170 โรงเรียนบ้านหนองแซง 2 5 4
154 185 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 5 12 8
155 181 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 6 11 9
156 182 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 30 85 48
157 194 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 3 5 4
158 197 โรงเรียนบ้านหันน้อย 0 0 0
159 198 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 2 4 3
160 200 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 3 23 8
161 199 โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 0 0 0
162 195 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 22 52 34
163 196 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 17 33 28
164 158196 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 2 2 2
165 203 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 30 45 42
166 042 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 8 10 9
167 043 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 7 13 10
168 132 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 10 28 20
169 145 โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 0 0 0
170 146 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 1 3 2
171 144 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 25 58 43
172 151 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 7 16 12
173 201 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 2 4 3
174 202 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 9 18 14
175 032 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 17 52 27
176 033 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 3 6 3
177 034 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 3 8 6
178 035 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 27 92 52
179 036 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 1 1 1
180 037 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 17 66 33
181 106 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 10 11 11
182 107 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 4 9 5
183 108 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 4 8 6
184 109 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 3 2
185 116 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 3 6 5
186 112 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 13 6
187 111 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 5 12 7
188 110 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 2 5 4
189 115 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9 42 18
190 113 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(กู่แก้ว) 0 0 0
191 114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 6 16 10
192 117 โรงเรียนบ้านโนนหอม 11 31 13
193 135 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 5 6 6
194 133 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 0 0 0
195 134 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 5 7 5
196 136 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 7 6
197 138 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 14 8
198 137 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 0 0 0
199 150 โรงเรียนบ้านโยธา 6 19 11
200 162 โรงเรียนบ้านโสกหมู 3 6 5
201 044 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 14 41 32
202 083 โรงเรียนบ้านไทย 3 9 6
203 128 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 9 12 9
204 139 โรงเรียนบ้านไพจาน 0 0 0
205 204 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 19 47 33
206 205 โรงเรียนพิชญวิทย์ 3 4 4
207 207 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 10 29 16
208 208 โรงเรียนร่มเกล้า2 12 32 18
209 209 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 1 1
210 210 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 8 39 15
211 211 โรงเรียนสยามกลการ 3 2 8 5
212 212 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 8 16 14
213 213 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 2 8 4
214 214 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 13 29 22
215 217 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 11 21 16
216 218 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 11 21 16
217 219 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 31 72 52
218 158219 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1 2 2
219 220 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 19 82 34
220 216 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 28 91 42
221 206 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 8 17 12
222 013 โรงเรียนโนนถั่วดิน 0 0 0
223 215 โรงเรียนอนุบาลขวัญประชา 1 1 1
รวม 1691 4293 2680
6973

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]