หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 39 33 84.62% 0 0% 4 10.26% 2 5.13% 39
2 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 44 32 78.05% 5 12.2% 4 9.76% 0 0% 41
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 31 23 79.31% 4 13.79% 1 3.45% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 30 19 63.33% 8 26.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 28 19 67.86% 3 10.71% 4 14.29% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 20 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 27 17 62.96% 5 18.52% 2 7.41% 3 11.11% 27
8 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 25 17 70.83% 3 12.5% 3 12.5% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 28 16 59.26% 5 18.52% 2 7.41% 4 14.81% 27
10 โรงเรียนบ้านตูม 22 16 84.21% 1 5.26% 2 10.53% 0 0% 19
11 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 19 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 22 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 26 13 50% 9 34.62% 2 7.69% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 17 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
15 โรงเรียนบ้านนาจาน 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 30 12 40% 11 36.67% 2 6.67% 5 16.67% 30
17 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 23 12 52.17% 8 34.78% 0 0% 3 13.04% 23
18 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 22 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 21 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 19 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านนายม 18 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 28 11 39.29% 8 28.57% 6 21.43% 3 10.71% 28
23 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 23 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
24 โรงเรียนบ้านหนองลาด 20 10 50% 5 25% 1 5% 4 20% 20
25 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 25 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
26 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 19 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 19 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
28 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 17 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
29 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 19 10 52.63% 3 15.79% 1 5.26% 5 26.32% 19
30 โรงเรียนบ้านนาทม 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนชุมชนสะงวย 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 15 10 66.67% 2 13.33% 0 0% 3 20% 15
33 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 17 10 66.67% 0 0% 1 6.67% 4 26.67% 15
34 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 24 9 37.5% 7 29.17% 5 20.83% 3 12.5% 24
36 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 16 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านปากดง 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 16 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านสะแบง 18 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
41 โรงเรียนร่มเกล้า2 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 13 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 17 8 57.14% 1 7.14% 2 14.29% 3 21.43% 14
45 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
46 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 26 7 26.92% 9 34.62% 6 23.08% 4 15.38% 26
48 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านปอพาน 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
54 โรงเรียนบ้านดงหวาย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 16 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 16
58 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
59 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนชุมชนวังทอง 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 19 5 26.32% 5 26.32% 3 15.79% 6 31.58% 19
65 โรงเรียนกฤชานันท์ 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 14 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
67 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 14 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านพังงู 13 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 5 38.46% 13
73 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านปูลู 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9 5 55.56% 0 0% 0 0% 4 44.44% 9
76 โรงเรียนบ้านวังแข้ 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านโนนหอม 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
79 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 10 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
81 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านจันทร์ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 8 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 11 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
97 โรงเรียนบ้านนาไหม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านนาอุดม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านไทย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 12 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
115 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านชัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองกล้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านโสกหมู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านม่วง 6 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
126 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านนามั่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านวังฮาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านศาลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านหนองแซง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนสยามกลการ 3 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
141 โรงเรียนบ้านทรายมูล 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านโยธา 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
144 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านนาเยีย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
154 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
158 โรงเรียนพิชญวิทย์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านนาดี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านวังชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนอนุบาลขวัญประชา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านขาวัว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านดงดารา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านนาคำวัง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านบ่อคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองกอบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]