หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน หมู่ที่ 13 ถนนหนองหาน-กุมภวาปี ตำบงหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายนิคม ผิวนวล  
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนอหาน จังหวัดอุดรธานี นายคำนวณ สมบูรณ์  
3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน หมู่ที่ 11 ถนนเทศบาล 3 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายคมสัน บุญอาจ  
4 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 หมู่ที่ 11 ถนนเทศบาล 3 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายประมวล โหระสิงห์  
5 เต้นท์หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 265 ม.11 ถนนเทศบาล 3 นายปัญญา จันทร์กอง  
6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) หมู่ที่ 10 ถนนนิตโย ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายประเจน ปาประลิต  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หมู่ที่ 11 ถนนเทศบาล 3 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายมานะ ออพานิชกิจ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]