ตรวจสอบรายชื่อครูและนักเรียน

ขอให้ทุกเครือข่ายตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อครูผู้ฝึกสอน รายชื่อนักเรียน ประเภทกิจกรรมต่างๆ หากพบปัญหาผิดพลาด ให้รีบแจ้งมายัง สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยด่วนที่สุด ภายในไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นี้นะคะ 

วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 21:32 น.