หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองสำโรงวิทยา ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อุดรพิทยานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเกล้า ชั้น 2 ห้อง อาเซียนมัธยม 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเกล้า ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 2 ห้อง อาเซียนประถม 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ลานกีฬา ห้อง เต๊นท์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ลานกีฬา ห้อง เต๊นท์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ลานกีฬา ห้อง เต๊นท์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.6/1 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารห้องสมุด 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเกล้า ชั้น 1 ห้อง จริยธรรม 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 27 ก.ย. 2557
28 ก.ย. 2557
09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]