หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองสำโรงวิทยา ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อุดรพิทยานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (1) 8 หลัง สนามวอลเลย์ 27 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (4) 4 หลัง หน้าอาคาร สปจ. 27 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (1) 8 หลัง สนามวอลเลย์บอล 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (1) 8 หลัง สนามวอลเลย์บอล 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 27 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 11.00 น
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 27 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต้นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุ๖ซอล 28 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (3) 8 หลัง สนามบาส หน้าอาคาร 5 27 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (3) 8 หลัง สนามบาส หน้าอาคาร 5 27 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (๓) 8 หลัง สนามบาส หน้าอาคาร๕ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (๓) 8 หลัง สนามบาสหน้าอาคาร๕ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (3) 8 หลัง สนามบาส หน้าอาคาร 5 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (3) 8 หลัง สนามบาส หน้าอาคาร 5 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]