สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 22 20 11 53 80 13 7 1 100
2 บ้านนกเต็น 9 7 7 23 34 11 1 2 46
3 บ้านนาโพธิ์ 8 7 4 19 27 8 4 1 39
4 บ้านคำหนามแท่ง 8 3 1 12 19 3 4 3 26
5 บ้านนาชุม 6 5 1 12 15 4 4 2 23
6 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 6 4 4 14 23 9 1 2 33
7 บ้านโนนก่อ 5 3 5 13 15 12 6 2 33
8 บ้านหนองเชือก 5 3 3 11 14 5 1 3 20
9 บ้านนาโพธิ์กลาง 4 5 4 13 27 3 1 1 31
10 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 4 3 2 9 11 3 1 1 15
11 บ้านนาเจริญ 4 3 0 7 14 5 3 1 22
12 บ้านฟ้าห่วน 4 2 2 8 16 12 9 1 37
13 บ้านคำก้อม 4 2 2 8 13 11 6 5 30
14 บ้านห้วยหมาก 4 1 8 13 21 12 6 3 39
15 ชุมชนบ้านระเว 4 1 7 12 17 3 3 6 23
16 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4 0 1 5 19 14 4 3 37
17 บ้านหนองเม็ก 3 10 7 20 38 16 11 6 65
18 บ้านหนองกุง 3 5 7 15 29 15 9 6 53
19 บ้านไร่ 3 5 1 9 14 13 4 1 31
20 บ้านนาบัว 3 2 1 6 9 3 0 1 12
21 บ้านหินลาดแสนตอ 3 2 1 6 9 3 0 1 12
22 บ้านสร้างแก้ว 3 1 2 6 10 6 6 3 22
23 บ้านภูหล่น 3 1 1 5 14 2 1 1 17
24 บ้านโนนยานาง 3 1 1 5 13 10 4 3 27
25 บ้านเอือดใหญ่ 3 1 1 5 12 8 1 0 21
26 บ้านโนนหนองบัว 3 1 1 5 7 3 0 0 10
27 บ้านภูมะหรี่ 3 1 1 5 6 0 1 0 7
28 บ้านกุ่ม 3 1 0 4 8 1 2 2 11
29 บ้านชาดฮี 3 0 1 4 12 3 2 1 17
30 บ้านแก่งดูกใส 3 0 0 3 9 5 2 3 16
31 ชุมชนห้วยไผ่ 2 4 2 8 14 7 3 0 24
32 บ้านห้วยดู่ 2 4 2 8 10 0 0 0 10
33 นิคมสร้างตนเอง 2 2 4 1 7 12 1 4 1 17
34 บ้านสุวรรณวารี 2 3 1 6 11 5 1 2 17
35 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 2 2 2 6 17 6 2 0 25
36 บ้านสำโรง 2 2 2 6 15 12 8 6 35
37 บ้านบะไห 2 2 2 6 5 2 4 2 11
38 บ้านทุ่งนาเมือง 2 2 0 4 5 4 1 1 10
39 บ้านโนนม่วงโนนจิก 2 1 3 6 15 5 8 9 28
40 บ้านนาห้วยแคน 2 1 2 5 11 4 1 2 16
41 บ้านขัวแคน 2 1 1 4 4 5 0 0 9
42 บ้านท่าเสียวคันลึม 2 1 1 4 4 2 1 0 7
43 บ้านโนนจันทร์ 2 1 0 3 4 4 1 3 9
44 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 0 2 7 1 0 0 8
45 บ้านนาโพธิ์ใต้ 2 0 0 2 5 1 0 1 6
46 บ้านแขมใต้ 2 0 0 2 2 3 0 0 5
47 บ้านด่าน 1 5 3 9 21 9 6 6 36
48 บ้านจันทัย 1 4 0 5 9 5 3 2 17
49 บ้านเลิงบาก 1 3 1 5 6 6 3 1 15
50 บ้านคำหว้า 1 3 0 4 15 3 7 3 25
51 บ้านโนนคูณ 1 3 0 4 12 1 0 0 13
52 บ้านนาคาย 1 2 4 7 16 10 6 4 32
53 บ้านโพนแพง 1 2 4 7 9 0 0 0 9
54 บ้านหนามแท่ง 1 2 3 6 14 14 6 5 34
55 บ้านป่ากุงใหญ่ 1 2 3 6 8 1 0 2 9
56 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1 2 3 6 7 2 7 0 16
57 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 1 2 2 5 10 3 4 3 17
58 บ้านท่าช้าง 1 2 2 5 7 6 4 2 17
59 บ้านโพธิ์ศรี 1 2 1 4 10 7 2 2 19
60 ชุมชนบ้านวังสะแบง 1 2 1 4 9 4 4 1 17
61 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 1 1 5 7 13 7 6 2 26
62 บ้านโคกเที่ยง 1 1 2 4 11 9 2 1 22
63 บ้านนาเลิน 1 1 1 3 12 2 4 3 18
64 บ้านนาจาน 1 1 1 3 6 7 6 1 19
65 บ้านดงแถบ 1 1 1 3 6 0 0 1 6
66 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 1 0 2 4 4 1 1 9
67 บ้านห้วยยาง 1 1 0 2 2 3 1 1 6
68 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 1 0 2 3 9 7 6 2 22
69 บ้านแก้งกอก 1 0 1 2 11 1 1 1 13
70 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 1 2 7 5 0 0 12
71 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1 0 1 2 5 2 3 2 10
72 บ้านโดมประดิษฐ์ 1 0 1 2 5 1 1 0 7
73 บ้านราษฎร์เจริญ 1 0 1 2 2 0 2 1 4
74 นิคมสร้างตนเอง 5 1 0 0 1 8 2 0 1 10
75 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 1 0 0 1 7 8 0 0 15
76 บ้านนาเอือด 1 0 0 1 6 3 0 1 9
77 บ้านปากบุ่ง 1 0 0 1 5 3 2 2 10
78 บ้านสะพือท่าค้อ 1 0 0 1 5 2 1 1 8
79 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
80 บ้านเวินบึก 1 0 0 1 2 2 1 0 5
81 บ้านจิกลุ่ม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านนาแก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านสะพือใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านดอนโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
86 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
87 บ้านป่ากุงน้อย 0 6 2 8 16 7 0 2 23
88 บ้านผักหย่า 0 4 0 4 9 1 0 0 10
89 บ้านห้วยแดง 0 2 4 6 15 3 0 3 18
90 บ้านหนองขุ่น 0 2 4 6 11 2 0 1 13
91 บ้านชาด 0 2 2 4 16 9 4 6 29
92 บ้านโนนกาหลง 0 2 2 4 13 6 5 0 24
93 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 0 2 2 4 10 10 3 3 23
94 บ้านดอนก่อ 0 2 2 4 4 1 2 0 7
95 บ้านโนนสว่าง 0 2 1 3 5 3 2 2 10
96 บ้านโนนม่วง 0 2 0 2 4 1 1 0 6
97 บ้านหินโงม 0 2 0 2 3 4 0 1 7
98 บ้านดอนงัว 0 2 0 2 1 6 3 1 10
99 บ้านนาคอ 0 1 2 3 9 4 0 0 13
100 บ้านดงดิบ 0 1 2 3 7 2 0 0 9
101 บ้านสวาสดิ์ 0 1 2 3 5 7 1 2 13
102 บ้านไฮหย่อง 0 1 1 2 6 2 1 0 9
103 บ้านพลาญชัย 0 1 1 2 6 1 3 0 10
104 บ้านหนองกอก 0 1 1 2 3 4 0 0 7
105 บ้านชาด 0 1 1 2 3 0 0 1 3
106 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
107 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 1 0 1 6 3 2 0 11
108 บ้านไร่ใต้ 0 1 0 1 5 6 1 4 12
109 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 4 2 3 2 9
110 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 1 0 1 3 2 0 1 5
111 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
112 บ้านโนนค้อลุคุ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
113 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 บ้านแก่งยาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านลาดวารี 0 1 0 1 1 2 0 2 3
116 บ้านดูกอึ่ง 0 1 0 1 1 1 3 0 5
117 บ้านคันเปือย 0 1 0 1 1 0 1 1 2
118 บ้านยอดดอนชี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านอ่างหินน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองห้าง 0 0 2 2 5 2 0 0 7
121 บ้านสระคำ 0 0 2 2 5 1 0 1 6
122 บ้านโนนสุข 0 0 1 1 7 7 4 2 18
123 บ้านคำหมาไน 0 0 1 1 6 2 0 1 8
124 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
125 บ้านตามุย 0 0 1 1 4 0 0 0 4
126 บ้านแหลมทอง 0 0 1 1 3 4 1 0 8
127 บ้านนาหว้า 0 0 1 1 3 2 1 0 6
128 บ้านโชคอำนวย 0 0 1 1 3 2 1 0 6
129 บ้านนาดี 0 0 1 1 3 2 0 1 5
130 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
131 บ้านโนน 0 0 1 1 3 1 0 3 4
132 บ้านซะซอม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 1 1 2 3 0 1 5
134 บ้านหินสูง 0 0 1 1 2 2 4 2 8
135 บ้านวังพอก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
136 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
137 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 0 2 0 3
138 บ้านคำไหล 0 0 1 1 0 1 0 1 1
139 บ้านคำผ่าน 0 0 0 0 8 2 3 0 13
140 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 6 6 0 3 12
141 บ้านแก่งกบ 0 0 0 0 6 4 1 2 11
142 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 4 1 1 9
143 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 0 0 4 3 2 2 9
144 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 0 0 0 0 4 2 2 1 8
145 บ้านคันไร่ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
146 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
147 บ้านเม็ก 0 0 0 0 3 0 1 0 4
148 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 0 2 6 1 3 9
149 บ้านตุงลุง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
150 บ้านหัวเห่ว 0 0 0 0 2 3 0 2 5
151 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
152 บ้านสิม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
153 บ้านดอนตะลี 0 0 0 0 2 1 2 1 5
154 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
155 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 2 0 1 0 3
158 บ้านบัวแดง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
159 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
160 บ้านม่วงโคน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
161 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
162 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
163 บ้านดงบาก 0 0 0 0 1 2 0 1 3
164 บ้านดอนชี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
165 บ้านสัน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
166 บ้านดอนพันชาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
167 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 บ้านคำเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านนาทอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านนาทม 0 0 0 0 1 0 0 4 1
175 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านสงยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านกุดชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านจุการ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านบากชุม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
185 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
186 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
187 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
188 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
189 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านจิกเทิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านลาดควาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านห้วยสะคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 ประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านปากโดม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองคูณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 215 222 201 638 1,320 641 314 231 2,275