สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 22 20 11 53 80 13 7 1 100
2 บ้านนกเต็น 10 7 7 24 35 11 1 2 47
3 บ้านนาโพธิ์ 8 8 4 20 28 8 4 1 40
4 บ้านหนองกุง 8 7 11 26 41 16 10 7 67
5 บ้านคำหนามแท่ง 8 3 1 12 19 3 4 3 26
6 บ้านนาชุม 6 5 1 12 15 4 4 2 23
7 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 6 4 5 15 24 9 1 2 34
8 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 6 3 3 12 24 6 2 0 32
9 บ้านห้วยหมาก 6 2 8 16 25 12 6 3 43
10 บ้านหนองเม็ก 5 14 7 26 46 17 12 6 75
11 บ้านโนนก่อ 5 3 5 13 15 12 6 2 33
12 บ้านหนองเชือก 5 3 3 11 14 5 1 3 20
13 บ้านฟ้าห่วน 5 2 2 9 17 12 9 1 38
14 บ้านนาโพธิ์กลาง 4 5 4 13 27 3 1 1 31
15 บ้านนาเจริญ 4 3 2 9 16 6 3 1 25
16 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 4 3 2 9 11 3 1 1 15
17 ชุมชนบ้านระเว 4 2 10 16 22 4 4 6 30
18 บ้านสำโรง 4 2 2 8 18 13 8 6 39
19 บ้านคำก้อม 4 2 2 8 13 11 6 5 30
20 บ้านสร้างแก้ว 4 2 2 8 12 6 6 3 24
21 บ้านแก้งกอก 4 0 2 6 17 1 1 1 19
22 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4 0 1 5 19 14 4 3 37
23 บ้านบะไห 3 6 3 12 11 3 4 2 18
24 บ้านไร่ 3 5 1 9 14 13 4 1 31
25 บ้านจันทัย 3 5 0 8 14 5 3 2 22
26 บ้านคำหว้า 3 4 1 8 18 4 7 3 29
27 บ้านไฮหย่อง 3 2 4 9 14 2 1 0 17
28 บ้านนาบัว 3 2 1 6 9 3 0 1 12
29 บ้านหินลาดแสนตอ 3 2 1 6 9 3 0 1 12
30 บ้านโนนม่วงโนนจิก 3 1 3 7 16 5 8 9 29
31 บ้านภูหล่น 3 1 1 5 14 2 1 1 17
32 บ้านโนนยานาง 3 1 1 5 13 10 4 3 27
33 บ้านเอือดใหญ่ 3 1 1 5 12 8 1 0 21
34 บ้านโนนหนองบัว 3 1 1 5 7 3 0 0 10
35 บ้านภูมะหรี่ 3 1 1 5 6 0 2 0 8
36 บ้านดอนตะลี 3 1 0 4 10 1 2 1 13
37 บ้านกุ่ม 3 1 0 4 8 1 2 2 11
38 บ้านชาดฮี 3 0 1 4 12 3 2 1 17
39 บ้านแก่งดูกใส 3 0 0 3 9 5 2 3 16
40 ชุมชนห้วยไผ่ 2 4 2 8 14 7 3 0 24
41 บ้านห้วยดู่ 2 4 2 8 10 0 0 0 10
42 นิคมสร้างตนเอง 2 2 4 1 7 12 1 4 1 17
43 บ้านสุวรรณวารี 2 3 2 7 11 6 1 2 18
44 บ้านทุ่งนาเมือง 2 2 0 4 5 4 1 1 10
45 บ้านนาห้วยแคน 2 1 2 5 11 4 1 2 16
46 บ้านนาเลิน 2 1 1 4 13 2 4 3 19
47 บ้านขัวแคน 2 1 1 4 4 5 0 0 9
48 บ้านท่าเสียวคันลึม 2 1 1 4 4 2 1 0 7
49 บ้านโนนจันทร์ 2 1 0 3 4 4 1 3 9
50 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 0 2 7 1 0 0 8
51 บ้านนาโพธิ์ใต้ 2 0 0 2 5 1 0 1 6
52 บ้านแขมใต้ 2 0 0 2 2 3 0 0 5
53 บ้านด่าน 1 6 4 11 23 9 6 7 38
54 บ้านหนองขุ่น 1 3 4 8 14 2 0 1 16
55 บ้านเลิงบาก 1 3 1 5 6 6 3 1 15
56 บ้านโนนคูณ 1 3 0 4 12 1 0 0 13
57 บ้านหนามแท่ง 1 2 4 7 17 15 7 5 39
58 บ้านนาคาย 1 2 4 7 16 10 6 4 32
59 บ้านโพนแพง 1 2 4 7 9 0 0 0 9
60 บ้านป่ากุงใหญ่ 1 2 3 6 8 1 0 2 9
61 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1 2 3 6 7 2 7 0 16
62 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 1 2 2 5 10 3 4 3 17
63 บ้านท่าช้าง 1 2 2 5 7 6 4 2 17
64 บ้านโพธิ์ศรี 1 2 1 4 10 7 2 2 19
65 ชุมชนบ้านวังสะแบง 1 2 1 4 9 5 4 1 18
66 บ้านห้วยยาง 1 2 0 3 3 3 1 1 7
67 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 1 1 5 7 13 7 6 2 26
68 บ้านโคกเที่ยง 1 1 2 4 12 9 2 1 23
69 บ้านนาจาน 1 1 1 3 6 7 6 1 19
70 บ้านดงแถบ 1 1 1 3 6 0 0 1 6
71 บ้านไร่ใต้ 1 1 0 2 6 6 1 4 13
72 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 1 0 2 4 4 1 1 9
73 บ้านยอดดอนชี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 1 0 2 3 9 7 6 2 22
75 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 1 2 8 5 0 0 13
76 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1 0 1 2 6 2 3 2 11
77 บ้านโดมประดิษฐ์ 1 0 1 2 5 1 1 0 7
78 บ้านราษฎร์เจริญ 1 0 1 2 2 0 2 1 4
79 นิคมสร้างตนเอง 5 1 0 0 1 8 2 0 1 10
80 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 1 0 0 1 7 8 0 0 15
81 บ้านปากบุ่ง 1 0 0 1 6 3 2 2 11
82 บ้านนาเอือด 1 0 0 1 6 3 0 1 9
83 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 1 0 0 1 5 2 2 1 9
84 บ้านสะพือท่าค้อ 1 0 0 1 5 2 1 1 8
85 บ้านม่วงโคน 1 0 0 1 4 3 1 0 8
86 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
87 บ้านเวินบึก 1 0 0 1 2 2 1 0 5
88 บ้านจิกลุ่ม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
90 บ้านนาแก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านสะพือใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านดอนโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
93 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
94 บ้านป่ากุงน้อย 0 7 2 9 17 7 0 2 24
95 บ้านผักหย่า 0 4 0 4 9 1 0 0 10
96 บ้านห้วยแดง 0 2 4 6 15 3 0 3 18
97 บ้านชาด 0 2 2 4 16 9 4 6 29
98 บ้านโนนกาหลง 0 2 2 4 13 6 5 0 24
99 บ้านนาคอ 0 2 2 4 12 4 0 1 16
100 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 0 2 2 4 10 10 3 3 23
101 บ้านดอนก่อ 0 2 2 4 4 1 2 0 7
102 บ้านหินโงม 0 2 1 3 5 4 1 2 10
103 บ้านโนนสว่าง 0 2 1 3 5 3 2 3 10
104 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 2 0 2 4 2 0 1 6
105 บ้านโนนม่วง 0 2 0 2 4 1 1 0 6
106 บ้านดอนงัว 0 2 0 2 1 6 3 1 10
107 บ้านดงดิบ 0 1 2 3 7 2 0 0 9
108 บ้านสวาสดิ์ 0 1 2 3 5 7 1 2 13
109 บ้านโนนสุข 0 1 1 2 8 7 4 2 19
110 บ้านพลาญชัย 0 1 1 2 6 1 3 0 10
111 บ้านหนองกอก 0 1 1 2 3 4 0 0 7
112 บ้านชาด 0 1 1 2 3 0 0 1 3
113 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
114 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 1 0 1 6 3 2 0 11
115 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 4 2 3 2 9
116 บ้านตุงลุง 0 1 0 1 3 4 0 0 7
117 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
118 บ้านโนนค้อลุคุ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
119 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 บ้านแก่งยาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
121 บ้านลาดวารี 0 1 0 1 1 2 0 2 3
122 บ้านดูกอึ่ง 0 1 0 1 1 1 3 0 5
123 บ้านคันเปือย 0 1 0 1 1 0 1 1 2
124 บ้านอ่างหินน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองห้าง 0 0 2 2 5 2 0 0 7
126 บ้านสระคำ 0 0 2 2 5 1 0 1 6
127 บ้านคำหมาไน 0 0 1 1 6 2 0 1 8
128 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
129 บ้านตามุย 0 0 1 1 4 0 0 0 4
130 บ้านแหลมทอง 0 0 1 1 3 4 1 0 8
131 บ้านนาหว้า 0 0 1 1 3 2 1 0 6
132 บ้านโชคอำนวย 0 0 1 1 3 2 1 0 6
133 บ้านนาดี 0 0 1 1 3 2 0 1 5
134 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
135 บ้านโนน 0 0 1 1 3 1 0 3 4
136 บ้านโนนกุง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
137 บ้านซะซอม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 1 1 2 3 0 1 5
139 บ้านหินสูง 0 0 1 1 2 2 4 2 8
140 บ้านวังพอก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
141 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
142 บ้านแก่งกอก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
143 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 0 2 0 3
144 บ้านคำไหล 0 0 1 1 0 1 0 1 1
145 บ้านคำผ่าน 0 0 0 0 8 2 3 0 13
146 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 6 6 0 3 12
147 บ้านแก่งกบ 0 0 0 0 6 4 1 2 11
148 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 4 1 1 9
149 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 0 0 4 3 2 2 9
150 บ้านคันไร่ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
151 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
152 บ้านเม็ก 0 0 0 0 3 0 1 0 4
153 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 0 2 6 1 3 9
154 บ้านหัวเห่ว 0 0 0 0 2 3 0 2 5
155 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
156 บ้านสิม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
157 บ้านดงบาก 0 0 0 0 2 2 0 1 4
158 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 2 0 1 0 3
161 บ้านบัวแดง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
162 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
163 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
164 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
165 บ้านดอนชี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
166 บ้านสัน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
167 บ้านดอนพันชาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
169 บ้านคำเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านนาทอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านนาทม 0 0 0 0 1 0 0 4 1
176 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านสงยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 บ้านกุดชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านจุการ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านบากชุม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
186 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
187 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
188 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
189 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
192 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
193 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านจิกเทิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านลาดควาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านห้วยสะคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 ประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านปากโดม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองคูณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านตุงลุงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนก่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 254 249 224 727 1,437 651 320 236 2,408