หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 39 108 63
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 34 83 56
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 37 90 66
4 162005 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 0 0 0
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 19 44 26
6 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 14 25 18
7 007 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 25 56 44
8 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 20 33 23
9 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 2 4 3
10 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 11 21 17
11 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 3 6 5
12 019 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 2 2 2
13 020 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 1 1
14 021 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 2 4 3
15 022 โรงเรียนบ้านกุ่ม 13 23 20
16 029 โรงเรียนบ้านขัวแคน 9 20 15
17 032 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 2 4 3
18 033 โรงเรียนบ้านคันเปือย 3 3 4
19 034 โรงเรียนบ้านคันไร่ 13 25 16
20 035 โรงเรียนบ้านคำก้อม 38 69 56
21 039 โรงเรียนบ้านคำบง 0 0 0
22 040 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 13 15 13
23 042 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 31 88 49
24 043 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 9 28 16
25 044 โรงเรียนบ้านคำหว้า 34 46 39
26 036 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 2 3 2
27 037 โรงเรียนบ้านคำเตย 3 17 7
28 038 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 11 4
29 041 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0
30 045 โรงเรียนบ้านคำไหล 3 5 5
31 047 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 3 2
32 048 โรงเรียนบ้านจันทัย 26 45 35
33 050 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 3 4 4
34 049 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1 1 1
35 051 โรงเรียนบ้านจุการ 1 2 2
36 053 โรงเรียนบ้านชาด 4 7 7
37 054 โรงเรียนบ้านชาด 36 58 51
38 052 โรงเรียนบ้านชาดฮี 21 56 31
39 056 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 17 6
40 057 โรงเรียนบ้านดงดิบ 9 14 10
41 059 โรงเรียนบ้านดงนา 0 0 0
42 060 โรงเรียนบ้านดงบาก 5 20 9
43 061 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 0 0 0
44 058 โรงเรียนบ้านดงแถบ 7 24 13
45 062 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 7 13 7
46 063 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 3 3 3
47 064 โรงเรียนบ้านดอนงัว 11 22 16
48 065 โรงเรียนบ้านดอนชี 4 7 5
49 067 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 15 32 25
50 068 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 2 3 3
51 069 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 3 5 5
52 066 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 29 14
53 070 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 3 3 3
54 072 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 5 25 10
55 071 โรงเรียนบ้านด่าน 47 90 64
56 075 โรงเรียนบ้านตามุย 5 13 6
57 077 โรงเรียนบ้านตุงลุง 7 33 14
58 076 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 15 25 23
59 162076 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 1 2 2
60 078 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 5 10 8
61 079 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 17 52 27
62 082 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 11 20 16
63 083 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 1 0 0
64 080 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 23 37 30
65 081 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 7 21 13
66 085 โรงเรียนบ้านนกเต็น 49 98 73
67 087 โรงเรียนบ้านนาคอ 17 60 32
68 088 โรงเรียนบ้านนาคาย 36 74 54
69 090 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 10 15 13
70 091 โรงเรียนบ้านนาจาน 20 32 28
71 093 โรงเรียนบ้านนาชุม 27 63 43
72 162093 โรงเรียนบ้านนาชุม 0 0 0
73 094 โรงเรียนบ้านนาดี 6 12 8
74 095 โรงเรียนบ้านนาทม 5 9 8
75 096 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 12 5
76 097 โรงเรียนบ้านนาบัว 14 29 16
77 102 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 3 15 7
78 106 โรงเรียนบ้านนาหว้า 6 11 10
79 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 19 41 29
80 105 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 7 17 12
81 092 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 27 66 42
82 103 โรงเรียนบ้านนาเลิน 23 40 32
83 107 โรงเรียนบ้านนาเอือด 10 15 11
84 086 โรงเรียนบ้านนาแก 3 7 5
85 089 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
86 098 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 2 2
87 101 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 41 78 60
88 099 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 33 81 57
89 100 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 7 16 12
90 123 โรงเรียนบ้านบะไห 25 43 37
91 125 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 1
92 124 โรงเรียนบ้านบัวแดง 3 4 4
93 126 โรงเรียนบ้านบากชุม 3 4 4
94 128 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 0 0 0
95 127 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 2 16 4
96 130 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 15 26 18
97 129 โรงเรียนบ้านปากโดม 1 1 1
98 131 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 26 42 31
99 132 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 18 16
100 133 โรงเรียนบ้านป่าเลา 6 13 10
101 135 โรงเรียนบ้านผักหย่า 10 18 11
102 136 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 11 31 15
103 137 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 13 37 27
104 140 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 43 90 57
105 162140 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 4 3 3
106 141 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 10 16 14
107 142 โรงเรียนบ้านภูหล่น 18 32 26
108 144 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 0 0 0
109 143 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 8 19 13
110 146 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 3 3 3
111 147 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 7 5
112 150 โรงเรียนบ้านลาดควาย 1 2 2
113 151 โรงเรียนบ้านลาดวารี 5 12 10
114 154 โรงเรียนบ้านวังพอก 4 13 8
115 153 โรงเรียนบ้านวังแคน 5 7 7
116 156 โรงเรียนบ้านสงยาง 2 12 5
117 157 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 11 19 13
118 158 โรงเรียนบ้านสระคำ 7 10 9
119 160 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 7 17 12
120 159 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 33 81 51
121 161 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 15 26 22
122 163 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 9 16 13
123 162 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 2 3 3
124 164 โรงเรียนบ้านสัน 4 7 6
125 165 โรงเรียนบ้านสำโรง 51 89 74
126 166 โรงเรียนบ้านสิม 5 11 9
127 167 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 23 66 40
128 168 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 13 10
129 170 โรงเรียนบ้านหนองกุง 82 192 121
130 169 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 2 5 4
131 171 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 17 34 28
132 172 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 2 2
133 173 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 3 2
134 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 3 5 3
135 177 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 0 0 0
136 178 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 19 12
137 183 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 6 13 11
138 184 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 20 49 31
139 187 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 5 5
140 188 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 15 11
141 174 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 25 50 44
142 182 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 95 276 167
143 162182 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 2 2
144 185 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 25 33 31
145 186 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 4 5 3
146 175 โรงเรียนบ้านหนองโน 1 2 2
147 181 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 19 14
148 179 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 4 8 6
149 180 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 3 8 5
150 189 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 18 46 23
151 190 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 45 87 61
152 200 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 7 15 9
153 202 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 13 55 25
154 203 โรงเรียนบ้านหินสูง 10 16 13
155 201 โรงเรียนบ้านหินโงม 12 31 21
156 204 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงเพนียด 0 0 0
157 191 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 10 17 12
158 194 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 12 24 13
159 195 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 8 12 11
160 196 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 1 2 2
161 197 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 48 112 80
162 198 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 2 6 4
163 192 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 3 3 3
164 193 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 21 39 29
165 199 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 6 7 7
166 209 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 40 89 63
167 210 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 3 2
168 073 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 3 9 6
169 145 โรงเรียนบ้านเม็ก 4 8 6
170 152 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 18 50 28
171 155 โรงเรียนบ้านเวินบึก 5 41 12
172 205 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 8 5
173 206 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 15 39 26
174 211 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 21 114 47
175 023 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 13 28 19
176 024 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 3 4 4
177 027 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 19 43 27
178 028 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 3 8 5
179 026 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 0 0 0
180 025 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 21 46 37
181 031 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 3 3 3
182 030 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 6 16 10
183 207 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 8 14 12
184 046 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 26 44 30
185 055 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 6 12 8
186 074 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 7 13 9
187 122 โรงเรียนบ้านโนน 7 11 10
188 109 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 26 60 42
189 110 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 8 8
190 108 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 36 82 54
191 162108 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1 2 2
192 111 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 7 7 6
193 113 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 14 26 19
194 112 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 6 19 9
195 114 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 13 27 20
196 115 โรงเรียนบ้านโนนจิก 15 17 17
197 116 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 10 7
198 117 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 39 53 49
199 118 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 36 65 57
200 119 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 13 32 23
201 120 โรงเรียนบ้านโนนสุข 22 45 36
202 121 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 10 22 14
203 134 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
204 138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 21 39 29
205 162138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 2 2 1
206 139 โรงเรียนบ้านโพนแพง 9 24 14
207 208 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 0 0 0
208 084 โรงเรียนบ้านไทรงาม 3 7 5
209 149 โรงเรียนบ้านไร่ 34 100 58
210 148 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 19 79 31
211 212 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 17 42 29
212 216 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 11 27 15
213 217 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 12 28 17
214 219 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 106 194 158
215 220 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 28 55 35
216 214 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 2 4 3
217 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 26 74 40
218 215 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 1 1
219 014 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 1 1
220 213 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 1 2 2
221 218 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 4 24 4
222 001 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 0 0 0
223 011 โรงเรียนเทศบาล ๑ โพธิ์กลาง 0 0 0
224 012 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 17 23 21
225 009 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0
226 008 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 2 2 2
227 010 โรงเรียนตชด.ปากลา 0 0 0
รวม 2807 6174 4209
10383

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]