หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 106 80 79.21% 13 12.87% 7 6.93% 1 0.99% 101
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 95 46 56.79% 17 20.99% 12 14.81% 6 7.41% 81
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง 82 41 55.41% 16 21.62% 10 13.51% 7 9.46% 74
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น 49 35 71.43% 11 22.45% 1 2.04% 2 4.08% 49
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 41 28 68.29% 8 19.51% 4 9.76% 1 2.44% 41
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 33 27 84.38% 3 9.38% 1 3.13% 1 3.13% 32
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 48 25 54.35% 12 26.09% 6 13.04% 3 6.52% 46
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 39 24 66.67% 9 25% 1 2.78% 2 5.56% 36
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 34 24 75% 6 18.75% 2 6.25% 0 0% 32
10 โรงเรียนบ้านด่าน 47 23 51.11% 9 20% 6 13.33% 7 15.56% 45
11 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 37 22 61.11% 4 11.11% 4 11.11% 6 16.67% 36
12 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 40 19 47.5% 14 35% 4 10% 3 7.5% 40
13 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 31 19 65.52% 3 10.34% 4 13.79% 3 10.34% 29
14 โรงเรียนบ้านสำโรง 51 18 40% 13 28.89% 8 17.78% 6 13.33% 45
15 โรงเรียนบ้านคำหว้า 34 18 56.25% 4 12.5% 7 21.88% 3 9.38% 32
16 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 45 17 38.64% 15 34.09% 7 15.91% 5 11.36% 44
17 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 43 17 43.59% 12 30.77% 9 23.08% 1 2.56% 39
18 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 26 17 65.38% 7 26.92% 0 0% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 21 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านนาคาย 36 16 44.44% 10 27.78% 6 16.67% 4 11.11% 36
21 โรงเรียนบ้านชาด 36 16 45.71% 9 25.71% 4 11.43% 6 17.14% 35
22 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 27 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
23 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 39 16 42.11% 5 13.16% 8 21.05% 9 23.68% 38
24 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 36 15 42.86% 12 34.29% 6 17.14% 2 5.71% 35
25 โรงเรียนบ้านนาชุม 27 15 60% 4 16% 4 16% 2 8% 25
26 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 21 15 71.43% 3 14.29% 0 0% 3 14.29% 21
27 โรงเรียนบ้านไร่ 34 14 43.75% 13 40.63% 4 12.5% 1 3.13% 32
28 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 25 14 58.33% 7 29.17% 3 12.5% 0 0% 24
29 โรงเรียนบ้านจันทัย 26 14 58.33% 5 20.83% 3 12.5% 2 8.33% 24
30 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 25 14 60.87% 5 21.74% 1 4.35% 3 13.04% 23
31 โรงเรียนบ้านภูหล่น 18 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
33 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 17 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านคำก้อม 38 13 37.14% 11 31.43% 6 17.14% 5 14.29% 35
35 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 36 13 43.33% 10 33.33% 4 13.33% 3 10% 30
36 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 28 13 46.43% 7 25% 6 21.43% 2 7.14% 28
37 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 26 13 54.17% 6 25% 5 20.83% 0 0% 24
38 โรงเรียนบ้านนาเลิน 23 13 59.09% 2 9.09% 4 18.18% 3 13.64% 22
39 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 26 12 50% 9 37.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
40 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 21 12 57.14% 8 38.1% 1 4.76% 0 0% 21
41 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 33 12 44.44% 6 22.22% 6 22.22% 3 11.11% 27
42 โรงเรียนบ้านนาคอ 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านชาดฮี 21 12 66.67% 3 16.67% 2 11.11% 1 5.56% 18
44 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 20 12 66.67% 1 5.56% 4 22.22% 1 5.56% 18
45 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 23 11 55% 6 30% 1 5% 2 10% 20
47 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 19 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
48 โรงเรียนบ้านบะไห 25 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
49 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 17 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 26 10 38.46% 10 38.46% 3 11.54% 3 11.54% 26
51 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 21 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 20 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
53 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 15 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 25 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 24
56 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 19 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
57 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 19 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
58 โรงเรียนบ้านนาบัว 14 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านผักหย่า 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านโพนแพง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านโนนสุข 22 8 38.1% 7 33.33% 4 19.05% 2 9.52% 21
63 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 15 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
64 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
65 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านกุ่ม 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
67 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 15 7 46.67% 8 53.33% 0 0% 0 0% 15
69 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 23 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
70 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 18 7 43.75% 2 12.5% 7 43.75% 0 0% 16
72 โรงเรียนบ้านดงดิบ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านนาจาน 20 6 30% 7 35% 6 30% 1 5% 20
75 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 18 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
76 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 19 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
77 โรงเรียนบ้านโนนจิก 15 6 40% 6 40% 0 0% 3 20% 15
78 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
79 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 15 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
80 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
81 โรงเรียนบ้านนาเอือด 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
82 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 14 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
83 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 13 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
85 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 10 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านดงแถบ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 15 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
88 โรงเรียนบ้านหินโงม 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
91 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านสระคำ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนบ้านขัวแคน 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 13 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
100 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
102 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
103 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 12 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
105 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านตามุย 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
112 โรงเรียนบ้านตุงลุง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านคันไร่ 13 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
115 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนบ้านนาหว้า 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านนาดี 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านป่าเลา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านโนน 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
122 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านเม็ก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านชาด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 17 2 16.67% 6 50% 1 8.33% 3 25% 12
129 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
130 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านหินสูง 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
134 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านสิม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านเวินบึก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านดงบาก 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านวังพอก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านนาแก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
149 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านบัวแดง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านดอนงัว 11 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 11
154 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
155 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านลาดวารี 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านวังแคน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
158 โรงเรียนบ้านดอนชี 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านสัน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
161 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านคำเตย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านไทรงาม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านคันเปือย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านนาทม 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
174 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านสงยาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านจุการ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองโน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านบากชุม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
186 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านคำไหล 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
193 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านลาดควาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
199 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
200 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านปากโดม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]