ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
4 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
6 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
7 โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
9 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
10 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
11 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
12 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
13 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
14 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
15 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
16 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
17 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  
18 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน