สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะ  พันธุการ
2. เด็กชายเอกราช  แข่งขันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  อรจุล
2. นายทองพูล  สิงห์บุตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  หันตรี
2. เด็กหญิงปัทมาพร  สุธรรมมา
 
1. นางสายพิณ   แสงก่ำ
2. นายวรกาล  นาราช