สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อินสร
2. เด็กหญิงนิพาดา  สมาวัตร
3. เด็กหญิงอริศญาพร  ภูมิลำเนา
 
1. นางนริศรา  อินทรเทศ
2. นายยอดชาย  อินทรเทศ