สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  โพธิสาร
2. เด็กหญิงอารียา  ใชยะนาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิตย์นรา
2. นางวาสนา  ชาตรี