สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เชื้อจำพร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลามาตย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณา
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน
2. นางสาวณัฏฐ์ปุณณภา  เตชสิริโกศล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกิติยา  สารนันท์
2. เด็กชายเป้อนุชา  ธูปกลาง
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เชื้อจำพร
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน