สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  นารักษ์
2. เด็กหญิงอรอมร  โจระสา
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สุจันทา
 
1. นางขนิษฐา  โภคา
2. นางสาวสีดา  กาสา