สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  พันพิลา
2. เด็กหญิงกนกอร  พันพิลา
3. เด็กหญิงเอมนตินันท์  คำภูลอย
 
1. นายกำจร  ใจใหญ่
2. นางดรุณี  มาสู่