สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นวลสว่าง
2. เด็กหญิงพิยะดา  บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อุดหนุน
 
1. นางณัจยา  อ่างคำหงษ์
2. นางภาวนา  แดนดี