สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  นามบุตร
2. เด็กชายศุราจิตร  สมศรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงขึง
 
1. นายพีระยุทธ  บุญเย็น
2. นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย