สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายธนพล  ชูรี
2. เด็กชายบุริศร์  หาญชัย
 
1. นางสาวพยอม  เสนาใหญ่
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายสุทัศน์  พิมพ์สาร
 
1. นางสาวพยอม  เสนาใหญ่