สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายปฎิพัทธิ์  เชื้อสกล
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไชยพร
 
1. นายปริญญา  ผกานนท์
2. นายวุฒิชัย  อุ่นคำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายวิศรุต  อรเวก
 
1. นายวุฒิชัย  อุ่นคำ