สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เครือคำ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ภูหงษ์สูง
 
1. นางพัชรียา  สีบุดดี
2. นางสุทธิวรรณ  สีสำรวม