สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  จันทวงศ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ไกลบาป
3. เด็กชายพีระพล  วรรณลี
 
1. นายปกรณ์  คงมั่น
2. นายทรงวุฒิ  ชนะพาห์