สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หลานเศษฐา
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธุ์สุวรรณ์
 
1. นายประจักษ์  พันธ์จันทร์