สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาส   รินเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดาพร  แก้วเนตร
 
1. นางสาวชลธิยา   อ่อนพันธ์
2. นางสาวสายสมร  สีแหล้