สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิไล  นามบุตร
2. เด็กหญิงจารุภา  ดอกพุฒ
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ไหลหลั่ง
4. เด็กหญิงสิริกร  แสงมณี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ชัยธานี
 
1. นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์
2. นายพจน์  แพงโสม