กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
3 บ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
4 บ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
5 บ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
4 บ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
5 บ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
6 บ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
7 บ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
8 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
9 บ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
10 บ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
11 บ้านป่าติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
12 บ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
13 บ้านแก่งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
14 บ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
15 บ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
16 พรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
17 อนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
18 เขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
5 บ้านด่านฮัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
6 บ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
7 บ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
8 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
9 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
10 บ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
11 บ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
12 บ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
13 บ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
14 พรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
15 เขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
4 บ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
5 บ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
6 บ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
7 บ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
8 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
9 บ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
10 บ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
11 บ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
12 บ้านแก่งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
13 บ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
14 บ้านไหล่ธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
15 พรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
16 อนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
17 เขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
3 บ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
4 บ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
5 บ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
6 บ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
7 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
8 บ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
9 บ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
10 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
11 บ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
12 บ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
13 บ้านไหล่สูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
14 อนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
15 เขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -
16 บ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ