หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ช้้น 1 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 5 8 พ.ย. 2557
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 4 8 พ.ย. 2557
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 6 8 พ.ย. 2557
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 7 8 พ.ย. 2557
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 8 8 พ.ย. 2557
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 9 8 พ.ย. 2557
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 10 8 พ.ย. 2557
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]