หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 101 8 พ.ย. 2557
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 102 8 พ.ย. 2557
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 103 8 พ.ย. 2557
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 104 8 พ.ย. 2557
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 105 8 พ.ย. 2557
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 106 8 พ.ย. 2557
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 107 8 พ.ย. 2557
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 108 8 พ.ย. 2557
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 109 8 พ.ย. 2557
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 201 8 พ.ย. 2557
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 202 8 พ.ย. 2557
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 203 8 พ.ย. 2557
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 204 8 พ.ย. 2557
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 205 8 พ.ย. 2557
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 206 8 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]