หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 4 8 พ.ย. 2557
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2557
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 301 8 พ.ย. 2557
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 302 8 พ.ย. 2557
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 304 8 พ.ย. 2557
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 305 8 พ.ย. 2557
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 306 8 พ.ย. 2557
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 307 8 พ.ย. 2557
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 308 8 พ.ย. 2557
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 309 8 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]