หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 21 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงจอดรถ สพป.อบ.1 21 ต.ค. 2557 09.00-16.0
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงจอดรถ สพป.อบ.1 21 ต.ค. 2557 09.00-16.0
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
ไม่ทีมแข่งขัน
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]