ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน