ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน