ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน