ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน