ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน