ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน