ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน