ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน