ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน