ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน